Architektura na Politechnice Świętokrzyskiej

Architekci to specjaliści poszukiwani na rynku pracy – przy wsparciu funduszy unijnych powstaje wiele budynków użyteczności publicznej, dróg i mostów. Jeśli marzy Ci się architektura i przeglądasz dostępne w roku akademickim 2021/2022 kierunki studiów w Kielcach, to studia na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej będą świetnym wyborem.

Projektowanie budynków, czy całych przestrzeni wymaga nie tylko kreatywności, ale także dyscypliny, systematyczności i precyzji . Dlatego studia architektoniczne są niezwykle wymagające. Obok kompetencji inżynierskich kształtują także uzdolnienia w dziedzinie przestrzennego myślenia, rysunku oraz projektowania nowatorskich rozwiązań różnego rodzaju przestrzeni. Ukończenie architektury to dopiero początek prawdziwych zmagań zawodowych. Dobry architekt to człowiek, który zdobywa kolejne uprawnienia. Wielu architektów otwiera swoje firmy projektowe, inni szukają zatrudnienia w istniejących podmiotach gospodarczych. Trudy włożone w to aby uzyskać dyplom architekta opłacają się w przyszłości. Po pierwsze nie ma większych trudności ze znalezieniem pracy – rynek potrzebuje młodych architektów, którzy mają świeży pogląd na to co się tworzy w architekturze. Płace architektów też zachęcają młodych do wykonywania tego zawodu.

ARCHITEKTURA – studia I stopnia, stacjonarne (inżynierskie) – 8 semestrów – w tym jeden semestr praktyki zawodowej

Zasady rekrutacji:
egzamin z rysunku; matematyka (M), j.polski (JP), j.obcy nowożytny (JO), do wyboru (W): fizyka (1), chemia (1), informatyka (1), historia (0,2), geografia (0,4), biologia (0,4), wos (0,2), historia sztuki (1)

Absolwenci nabywają podstawową wiedzę inżynierską z zakresu historii i teorii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji budowlanych, fizyki budowli, projektowania architektonicznego i urbanistycznego, prawa budowlanego, ekonomiki oraz organizacji procesu inwestycyjnego i procesu projektowego w kraju i państwach członkowskich Unii Europejskiej, a także umiejętności kształtowania środowiska człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi oraz tworzenia projektów spełniających wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne. Są przygotowani do wykonywania zawodu inżyniera architekta w zakresie projektowania podstawowych obiektów architektonicznych wraz z ich otoczeniem, podjęcia działalności zawodowej w charakterze pracowników pomocniczych w wykonawstwie i nadzorze budowlanym oraz ustawicznego samokształcenia i doskonalenia zawodowego.

ARCHITEKTURA – studia II stopnia, stacjonarne (magisterskie) – 3 semestry

Absolwenci nabywają zaawansowaną wiedzę z zakresu projektowania architektonicznego i urbanistycznego, prac konserwatorskich i planowania przestrzennego, stosowania procedur opracowania projektów obiektów architektonicznych, z uwzględnieniem czynników funkcjonalnych, konstrukcyjnych, technologicznych, instalacyjnych, społecznych, ergonomicznych, bezpieczeństwa i komfortu użytkowania, a także umiejętności rozwiązywania złożonych problemów projektowych, opracowywania i realizacji programów badawczych, podejmowania przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym, uczestniczenia w badaniach w dziedzinach związanych bezpośrednio z architekturą i urbanistyką. Są przygotowani do pracy w pracowniach projektowania architektonicznego i urbanistycznego, jednostkach administracji samorządowej i państwowej oraz w instytutach badawczych, a także do podjęcia pracy twórczej w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego, wykonywania samodzielnych funkcji w projektowaniu, kierowania pracami budowlanymi w specjalności architektonicznej, koordynowania prac w zespołach projektowych.

Więcej informacjiWYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ


Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:


ZOBACZ RÓWNIEŻ: POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA W KIELCACH – SERWIS DLA KANDYDATÓW

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia