Kierunki studiów SiedlcenewStudia prawniczeStudia SiedlceTOP SiedlceTop studia

Administracja w Siedlcach

Kierunek administracja proponuje w Siedlcach jedna uczelnia. Sprawdź, na której konkretnie uczelni można podjąć studia, by w przyszłości podjąć pracę w służbie państwowej lub samorządowej.

Gdzie studiować kierunek administracja w Siedlcach?

Studia na kierunku administracja proponuje w Siedlcach Uniwersytet w Siedlcach. Wydział Nauk Społecznych zaprasza kandydatów na studia pierwszego stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Studia na kierunku administracja pierwszego stopnia przygotowują absolwenta do podjęcia zatrudnienia w podmiotach administracji rządo­wej i samorządowej oraz w instytucjach niepublicznych. W trakcie procesu kształcenia absolwent nabywa zaawansowaną wiedzę z zakresu administracji, wzbogaconą o niezbędną w pracy zawodowej wiedzę prawniczą, społeczną i ekono­miczną.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów na poziomie drugiego stopnia.

Rekrutacja na studia opiera się na konkursie świadectw. Ostateczna liczba punktów jaką otrzyma kandydat, liczona jest jako suma punktów z dwóch przedmiotów spośród: geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Studia na kierunku administracja to interdyscyplinarne studia, obejmujące zagadnienia z zakresu prawa i wybranych nauk społecznych, pozwalające na uzyskanie umiejętności posługiwania się i interpretacji przepisów regulujących zasady funkcjonowania państwa i społeczeństwa. Studia przygotują Cię od strony teoretycznej i praktycznej do pracy urzędniczej.

Kierunek administracja w Siedlcach

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie studia prawnicze Siedlce. Chcesz studiować na kierunku prawniczym lub administracyjnym, ale nadal zastanawiasz się nad wyborem miasta? Zobacz, jakie masz możliwości na stronie studia prawnicze w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Siedlcach.

Studia w Siedlcach

Kierunki studiów w Siedlcach

Rekrutacja na studia w Siedlcach

Uczelnie Siedlce

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia