Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

uczelnia niepubliczna, Rzeszów

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to największa niepubliczna uczelnia na Podkarpaciu. Jako lider w regionie i jedna z najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce wyznacza ona standardy w jakości edukacji oraz organizacji działania placówki. Sprawdź, jakie kierunki ma w swojej ofercie!

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania kształci specjalistów w cieszących się ogromną popularnością dziedzinach takich jak Projektowanie gier komputerowych, Psychologia czy Filologia angielska. Wysoka jakość kształcenia jest doceniana przez instytucje nie tylko z Polski, ale również z zagranicy – WSIZ jako jedyna z Podkarpacia i jedna z niewielu w kraju jest zaliczana do uczelni o klasie międzynarodowej. Ten status ma swoje odbicie również w ofercie uczelni, posiada ona bowiem bogatą ofertę kierunków prowadzonych w jęz. angielskim.
Uczelnia jest zarządzana w sposób nowoczesny: jej model organizacji pracy jest oparty na wzorach anglosaskich. Konsekwencją nowoczesnego podejścia do organizacji pracy uczelni jest uczenie w sposób przystający do potrzeb współczesnego rynku pracy z wykorzystaniem technologii ułatwiającej studentom przyswajanie wiedzy. Studenci mają możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w kraju oraz za granicą dzięki szeroko zakrojonej współpracy uczelni z ośrodkami badawczymi, instytucjami i firmami oraz w ramach programu Erasmus+, w którym uczelnia również bierze udział.

Kierunki studiów - WSIiZ

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni: wsiz.edu.pl/rekrutacja/dla-kandydata/

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni: podyplomowe.wsiz.pl/

Kontakt

WSIiZ w Rzeszowie - aktualności z uczelni, rekrutacja na studia, kierunki

Lokalizacja

Studia w Rzeszowie i województwie podkarpackim