Kierunki studiów RzeszówStudia historyczneStudia RzeszówStudia turystyczne

Turystyka historyczna i kulturowa – Uniwersytet Rzeszowski

Kierunek turystyka historyczna i kulturowa to kierunek studiów, na którym dochodzi do połączenia wiedzy na temat dorobku kultury materialnej i duchowej człowieka ze znajomością zagadnień społecznych oraz ekonomiczno-prawnych.

Studia na kierunku turystyka historyczna i kulturowa pozwalają nabyć umiejętności przydatnych w takich zawodach jak: pilot wycieczek, przewodnik, jak i do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie turystyki.

Turystyka historyczna i kulturowa w znacznie szerszym zakresie niż w przypadku innych kierunków związanych z turystyką prezentuje wiedzę humanistyczną z zakresu historii i kultury świata oraz dziejów Polski. Zaznajamia i uczy interpretacji zasobów kultury materialnej i niematerialnej. Przybliża miejsca, postacie, produkty (m.in. kulinarne, rzemieślnicze), historyczne i współczesne wydarzenia, które stanowią o atrakcyjności poszczególnych regionów turystycznych.

Specjalności na I stopniu studiów:

 • Turystyka Kulturowa Europy Śródziemnomorskiej;
 • Przewodnik i Organizator Turystyki Wschodniej;
 • Animator Turystyki Kulturowej Regionu Karpackiego.

Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności oraz kompetencje niezbędne przy planowaniu i organizacji imprez turystycznych, w tym w szczególności edukacyjnych i popularyzujących dziedzictwo kulturowe, prowadzeniu samodzielnej działalności gospodarczej w branży turystycznej, oprowadzania i pilotowania wycieczek krajowych i zagranicznych.

Absolwenci, w zależności od wyboru proponowanej specjalności, uzyskują umiejętności w organizowaniu widowisk historycznych, rekonstrukcji militarnych, zdobywają niezbędne kwalifikacje do pracy jako przewodnik i pilot oraz jako animator wypoczynku, organizator tzw. eventów, wyjazdów integracyjnych, konferencji i sympozjów (tzw. event manager).Są przygotowani do pracy w biurach podróży, lokalnych stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych działających na rzecz zachowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego oraz popularyzacji lokalnych badań historycznych.

Możliwość zatrudnienia w:

 • jednostkach administracji publicznej i jednostkach samorządowych związanych z turystyką lub kulturą,
 • instytucjach i organizacjach branżowych zajmujących się upowszechnianiem i organizacją turystyki (np. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Polska Organizacja Turystyczna),
 • punktach informacji turystycznej,
 • muzeach,
 • skansenach i miejscach pamięci,
 • instytucjach muzealno – historycznych (m.in. jako przewodnicy, animatorzy kultury);
 • firmach komercyjnych prowadzących działalność w zakresie turystyki lub kultury (np. przedsiębiorstwa świadczące usługi z zakresu obsługi ruchu turystycznego, agencje promocyjne, redakcje mediów, prywatne muzea, izby regionalne itp.);
 • organizacjach pozarządowych prowadzących działalność w sektorze turystyki i kultury (Lokalne Grupy Działania, fundacje, stowarzyszenia itp.).

Więcej o kierunku: TURYSTYKA HISTORYCZNA I KULTUROWA, Uniwersytet Rzeszowski

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: Studia turystyczne Rzeszów. Interesujesz się różnymi formami ruchu turystycznego, myślisz o tym, by go w przyszłości organizować i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia turystyczne w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Rzeszowie.

Dowiedz się więcej o studiach, kierunkach, rekrutacji – Uniwersytet Rzeszowski.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Rzeszowie:

Studia w Rzeszowie

Kierunki studiów w Rzeszowie

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Uczelnie Rzeszów

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia