Kierunki studiów RzeszównewStudia przyrodniczeStudia Rzeszów

Ochrona środowiska w Rzeszowie

Interesują Cię studia przyrodnicze, a szczególnie kierunek ochrona środowiska w Rzeszowie?

Czy warto studiować na kierunku ochrona środowiska?

Ochrona środowiska to kierunek studiów łączący nauki przyrodnicze, biologiczne, ścisłe, ekonomiczne, prawnicze oraz wiele zagadnień z innych dziedzin. Jeśli marzysz o tym, by czynnie walczyć o poprawę stanu środowiska naturalnego, rozwiązywać problemy związane ze zmianami klimatu, projektować, planować, wprowadzać innowacje itp., to ochrona środowiska może być dla Ciebie świetną propozycją. Zapotrzebowanie na specjalistów ochrony środowiska jest stale wysokie, więc kariera zawodowa przed Tobą!

Ochrona środowiska w Rzeszowie – gdzie studiować?

Studia na kierunku ochrona środowiska proponuje kandydatom Uniwersytet Rzeszowski.

Ochrona środowiska na Uniwersytecie Rzeszowskim

Studia na kierunku ochrona środowiska na Uniwersytecie Rzeszowskim pozwalają na zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych i inżynieryjno-technicznych. Student poznaje najnowocześniejsze metody oceny stanu ekologicznego środowiska i zarządzania zasobami przyrody. W trakcie studiów można nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. ekologii roślin i zwierząt, ekologii krajobrazu, grafiki inżynierskiej, geograficznych systemów informacyjnych (GIS), oceny stanu ekologicznego ekosystemów, ochrony przyrody, planowania przestrzennego, podstaw geodezji, projektowania korytarzy ekologicznych, czy środowiskowych aspektów korzystania ze źródeł energii odnawialnej.

Kierunek ochrona środowiska na Uniwersytecie Rzeszowskim

Zajęcia prowadzone są w doskonale wyposażonych laboratoriach z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu spełniającego europejskie standardy.  Studenci mają możliwość samodzielnego planowania i wykonywania eksperymentów oraz rozwiązywania zadań inżynierskich. Zajęcia odbywają się nie tylko w murach uczelni, ale także w terenie, np. w parkach narodowych. Liczne ćwiczenia terenowe sprzyjają aktywnemu poznawaniu przyrody oraz zrozumieniu związków przyczynowo-skutkowych między działaniami człowieka a zmianami w środowisku przyrodniczym. W trakcie studiów istnieje możliwość wyjazdów zagranicznych w ramach programu ERASMUS+ oraz zaangażowania się w prace badawcze prowadzone przez pracowników naukowych.

Co po studiach? Absolwenci tego kierunku mają możliwość zatrudnienia w:

  • placówkach edukacyjnych,
  • administracji rządowej i samorządowej,
  • instytucjach powołanych do zarządzania i monitorowania środowiska,
  • zakładach przemysłowych,
  • szpitalach, laboratoriach,
  • prywatnych firmach wykonujących ekspertyzy przyrodnicze,
  • parkach narodowych i krajobrazowych,
  • nadleśnictwach,
  • instytutach naukowych.

Kierunek ochrona środowiska w Rzeszowie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia przyrodnicze Rzeszów. Interesujesz się przyrodą, ochroną środowiska i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia przyrodnicze w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Rzeszowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Rzeszowie:

Studia w Rzeszowie

Kierunki studiów w Rzeszowie

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Uczelnie Rzeszów

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia