Kierunki studiów Rzeszówrodzaje studiów RzeszówStudiaStudia przyrodniczeStudia Rzeszów

Studia przyrodnicze w Rzeszowie

Studia przyrodnicze reprezentowane są w Rzeszowie przez takie kierunki jak m.in. ochrona środowiska, agroleśnictwo, architektura krajobrazu. Zainteresowani tym rodzajem studiów powinni przeanalizować ofertę, którą przygotował dla kandydatów Uniwersytet Rzeszowski.

Interesują Cię studia przyrodnicze w Rzeszowie? Najciekawsze propozycje z tego zakresu ma dla Ciebie Uniwersytet Rzeszowski. Mogą Cię także zainteresować studia w Krośnie. Dowiedz się więcej!

Ochrona środowiska na Uniwersytecie Rzeszowskim

Studia na kierunku ochrona środowiska na Uniwersytecie Rzeszowskim pozwalają na zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych i inżynieryjno-technicznych. Student poznaje najnowocześniejsze metody oceny stanu ekologicznego środowiska i zarządzania zasobami przyrody. W trakcie studiów można nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. ekologii roślin i zwierząt, ekologii krajobrazu, grafiki inżynierskiej, geograficznych systemów informacyjnych (GIS), oceny stanu ekologicznego ekosystemów, ochrony przyrody, planowania przestrzennego, podstaw geodezji, projektowania korytarzy ekologicznych, czy środowiskowych aspektów korzystania ze źródeł energii odnawialnej.

Zajęcia prowadzone są w doskonale wyposażonych laboratoriach z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu spełniającego europejskie standardy.  Studenci mają możliwość samodzielnego planowania i wykonywania eksperymentów oraz rozwiązywania zadań inżynierskich. Zajęcia odbywają się nie tylko w murach uczelni, ale także w terenie, np. w parkach narodowych. Liczne ćwiczenia terenowe sprzyjają aktywnemu poznawaniu przyrody oraz zrozumieniu związków przyczynowo-skutkowych między działaniami człowieka a zmianami w środowisku przyrodniczym. W trakcie studiów istnieje możliwość wyjazdów zagranicznych w ramach programu ERASMUS+ oraz zaangażowania się w prace badawcze prowadzone przez pracowników naukowych.

Agroleśnictwo na Uniwersytecie Rzeszowskim

Agroleśnictwo to nowy kierunek studiów na rynku edukacyjnym. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie Unii Europejskiej na specjalistów z zakresu innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i leśnictwie, niezbędnych w dobie obserwowanych zmian klimatu.

Agroleśnictwo to zrównoważony sposób użytkowania ziemi, w którym wykorzystywana jest wiedza z zakresu rolnictwa i leśnictwa, w celu zoptymalizowania efektów ekonomicznych i ekologicznych produkcji żywności przy równoczesnej produkcji biomasy drzewnej. Główne zalety produkcyjne systemów agroleśnych są związane z lepszym wykorzystaniem zasobów w skali przestrzennej i czasowej, co jednocześnie może zwiększyć korzyści środowiskowe poprzez zmniejszenie strat składników pokarmowych z gruntów rolnych oraz zwiększenie różnorodności biologicznej.

Absolwent agroleśnictwa jest przygotowany do wykonywania zadań inżynierskich o  charakterze projektowym, inwestycyjnym i użytkowym, dotyczących systemów agroleśnych. Potrafi zaplanować, wykonać i nadzorować zabiegi związane z ochroną i użytkowaniem ziemi przy zastosowaniu najnowszych osiągnięć z zakresu nauk rolniczych i leśnych.

Kierunki studiów przyrodniczych w Rzeszowie 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia przyrodnicze Rzeszów. Interesujesz się przyrodą, ochroną środowiska i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia przyrodnicze w Polsce.

CZYTAJ TAKŻE:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Rzeszowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Rzeszowie:

Studia w Rzeszowie

Kierunki studiów w Rzeszowie

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Uczelnie Rzeszów

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia