Kierunki studiówKierunki studiów GdańskStudia GdańskStudia przyrodnicze

Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód – Uniwersytet Gdański

Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód to studia I stopnia, które prowadzi Wydział Oceanografii i Geografii UG.

Studia I stopnia na kierunku gospodarka wodna i ochrona zasobów wód pozwalają na uzyskanie wiedzy z zakresu praw rządzących obiegiem wody w przyrodzie, metod ich monitorowania i gospodarowania zasobami wodnymi w Polsce i Europie.

Studenci w trakcie studiów zdobędą umiejętności: przeprowadzania i interpretacji pomiarów hydrologicznych, hydrochemicznych i hydrobiologicznych w terenie i laboratorium; sporządzania dokumentacji hydrologicznych; oceny zasobów wodnych i prognozowania zaopatrzenia w wodę ludności oraz niektórych działów gospodarki. Studia mają profil praktyczny, co oznacza, że większość zajęć ma na celu praktyczną naukę zawodu – ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne oraz sześciomiesięczna praktyka zawodowa w piątym semestrze.

Atuty kierunku:

 • aż 6 miesięcy praktyk zawodowych; studenci chodzą do pracy na 5 semestrze;
 • praktyki zawodowe powiązane z pracą dyplomową;
 • udział pracodawców i praktyków w prowadzeniu zajęć;
 • kształcenie uwzględniające ekosystemowe podejście do zarządzania środowiskiem;
 • zajęcia realizowane metodą projektów;
 • zajęcia terenowe m.in. w Stacji Limnologicznej w Borucinie.

Perspektywy zawodowe:

 • jednostki administracji samorządowej (urzędy miast i gmin, urzędy marszałkowskie);
 • instytucje zajmujące się gospodarką wodną lub ochroną zasobów wód (m. in. Wody Polskie S.A. wraz z Regionalnymi Zarządami Gospodarki Wodnej i Zarządami Zlewni, Urzędy Morskie, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Akwarium Gdyńskie MIR-PIB, przedsiębiorstwa melioracji, laboratoria badawcze);
 • biura przygotowujące opracowania i dokumenty planistyczne;
 • biura zarządzania kryzysowego;
 • stacje sanitarno-epidemiologiczne.

Strona kierunku: GOSPODARKA WODNA I OCHRONA ZASOBÓW WÓD , Uniwersytet Gdański

Dowiedz się więcej o studiach, kierunkach, rekrutacji – Uniwersytet Gdański

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia przyrodnicze Gdańsk. Interesujesz się naukami przyrodniczymi, florą, fauną, zagadnieniami ochrony środowiska i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia przyrodnicze w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Gdańsku.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Gdańsku i woj. pomorskim:

Studia w Gdańsku

Kierunki studiów w Gdańsku

Rekrutacja na studia w Gdańsku

Uczelnie Gdańsk

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia