Ochrona środowiska w Gdańsku

Interesują Cię studia na kierunku ochrona środowiska w Gdańsku? Co musisz wiedzieć, zanim podejmiesz decyzję o wyborze tego właśnie kierunku?

Czy warto studiować na kierunku ochrona środowiska?

Ochrona środowiska to kierunek studiów łączący nauki przyrodnicze, biologiczne, ścisłe, ekonomiczne, prawnicze oraz wiele zagadnień z innych dziedzin. Jeśli marzysz o tym, by czynnie walczyć o poprawę stanu środowiska naturalnego, rozwiązywać problemy związane ze zmianami klimatu, projektować, planować, wprowadzać innowacje itp., to ochrona środowiska może być dla Ciebie świetną propozycją. Zapotrzebowanie na specjalistów ochrony środowiska jest stale wysokie, więc kariera zawodowa przed Tobą!

Ochrona środowiska w Gdańsku – gdzie studiować?

Jedyną gdańską uczelnią wyższą proponującą kandydatom studia na kierunku ochrona środowiska jest Uniwersytet Gdański.

Ochrona środowiska na Uniwersytecie Gdańskim

Studia I stopnia na kierunku ochrona środowiska, proponowanym przez Uniwersytet Gdański, oferują możliwość zdobycia wiedzy z zakresu podstaw matematyki i fizyki, biologii ogólnej, ekologii, hydrobiologii, toksykologii, funkcjonowania ekosystemów, ochrony przyrody i jej zasobów, podstaw chemii ogólnej, analitycznej, nieorganicznej i fizycznej, biochemii i mikrobiologii. Liczna grupa przedmiotów specjalistycznych obejmuje: chemię środowiska (wód, gleby i atmosfery), analizę instrumentalną i monitoring, problematykę odpadów komunalnych i przemysłowych, ochronę radiologiczną, ocenę oddziaływania na środowisko, prawo ochrony środowiska, czy też ekonomię środowiska.

Studia są silnie ukierunkowane na rozwój praktycznych umiejętności, przydatnych w późniejszym życiu zawodowym. Stąd znaczny udział zajęć praktycznych, laboratoryjnych i terenowych w programie kształcenia.

Absolwent studiów I stopnia posiada podstawową interdyscyplinarną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu ogólnych i praktycznych zagadnień związanych z ochroną środowiska. W szczególności, absolwent jest przygotowany do analizowania i oceniania skutków środowiskowych najważniejszych procesów zachodzących w przyrodzie, identyfikowania i rozwiązywania podstawowych problemów związanych z ochroną środowiska (wynikających z działania praw natury, działalności człowieka, aspektów prawnych i ekonomicznych) i do działania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Osiągnięcie efektów kształcenia studiów I stopnia stwarza absolwentom możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych) zainteresowanych problemami ochrony środowiska, jak również prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do kontynuacji kształcenia na studiach II stopnia i studiach podyplomowych.

Absolwenci posiadają kwalifikacje umożliwiające zatrudnienie w firmach, przedsiębiorstwach i biznesie w obszarze ochrony, zarządzania i technologii środowiska. Posiadają kompetencje pozwalające podejmować pracę w:

  • instytucjach badawczych;
  • instytucjach zintegrowanego zarządzania ochroną środowiska;
  • w przemyśle i rolnictwie;
  • administracji państwowej i samorządowej.

Uczelnie prowadzące kierunek ochrona środowiska w xxx

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: Studia przyrodnicze Gdańsk. Interesujesz się przyrodą, ochroną środowiska i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia przyrodnicze.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Gdańsku.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Gdańsku:

Studia w Gdańsku

Kierunki studiów w Gdańsku

Rekrutacja na studia w Gdańsku

Uczelnie Gdańsk

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia