Ochrona środowiska w Łodzi

Chcesz wybrać studia na kierunku ochrona środowiska w Łodzi? Sprawdź najważniejsze informacje na ten temat!

Czy warto studiować na kierunku ochrona środowiska?

Ochrona środowiska to kierunek studiów łączący nauki przyrodnicze, biologiczne, ścisłe, ekonomiczne, prawnicze oraz wiele zagadnień z innych dziedzin. Jeśli marzysz o tym, by czynnie walczyć o poprawę stanu środowiska naturalnego, rozwiązywać problemy związane ze zmianami klimatu, projektować, planować, wprowadzać innowacje itp., to ochrona środowiska może być dla Ciebie świetną propozycją. Zapotrzebowanie na specjalistów ochrony środowiska jest stale wysokie, więc kariera zawodowa przed Tobą!

Ochrona środowiska w Łodzi – gdzie studiować?

Jedyną łódzką uczelnią wyższą proponującą kandydatom studia na kierunku ochrona środowiska jest Uniwersytet Łódzki.

Ochrona środowiska na Uniwersytecie Łódzkim

W 1991 roku Uniwersytet Łódzki jako pierwszy uniwersytet w Polsce uruchomił studia na autorskim kierunku ochrona środowiska. Oferta dydaktyczna w ramach kierunku była stopniowo wzbogacana i aktualizowana zgodnie z priorytetami naukowymi Państwa, potrzebami rynku pracy oraz wyzwaniami cywilizacyjnymi.

W celu zapewnienia interdyscyplinarności i wysokiego poziomu kształcenia na tym kierunku, znaczna część zajęć realizowana jest przez pracowników innych Wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego: Nauk Geograficznych, Chemii, Ekonomiczno-Socjologicznego, Zarządzania, Prawa i Administracji, Filozoficzno-Historycznego oraz przez nauczycieli akademickich z Politechniki Łódzkiej. W kształceniu uczestniczą też specjaliści-praktycy zatrudnieni w instytucjach związanych z ochroną środowiska.

Logika kształcenia na studiach pierwszego stopnia łączy trzy wymiary nauczania: pierwszy o charakterze poznawczym (podstawowa wiedza o zjawiskach i procesach przyrodniczych), drugi – uzupełniający i integrujący wiedzę z różnych obszarów, trzeci – specjalizujący, wykorzystujący aspekty praktyczne.

Absolwent tego kierunku rozumie procesy fizykochemiczne i ekologiczne kształtujące środowisko przyrodnicze oraz mechanizmy prawne, ekonomiczne i społeczne kształtujące postawy, działania ludzi i ich oczekiwania wobec środowiska, w tym:

  • charakteryzuje stany, zjawiska i procesy zachodzące w ekosystemach o różnym stopniu przekształcenia,
  • opisuje przyczyny presji wywieranej na środowisko, sposoby jej oceny i ograniczania oraz podstawowe technologie w ochronie środowiska,
  • wyjaśnia związki przyczynowo-skutkowe zachodzące w ekosystemach, definiuje problemy środowiska w skali globalnej, regionalnej i lokalnej oraz analizuje współzależność problemów środowiskowych, społecznych i ekonomicznych,
  • jest przygotowany do pracy zespołowej w środowisku interdyscyplinarnym,
  • wykazuje odpowiedzialność za stan środowiska, własny rozwój intelektualny oraz formułowane sądy w zakresie ochrony środowiska.

Studia przygotowują do pracy w organach kontrolnych i urzędach ochrony środowiska (Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, administracja rządowa, samorządy), służbach ochrony środowiska (regionalne dyrekcje ochrony środowiska, parki narodowe i krajobrazowe), laboratoriach badań środowiska, instytucjach oświatowych i kulturalnych, w środkach masowego komunikowania, w zakładowych służbach ochrony środowiska oraz w społecznych organizacjach ekologicznych.

Uczelnie prowadzące kierunek ochrona środowiska w Łodzi

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: Studia przyrodnicze Łódź . Interesujesz się przyrodą, ochroną środowiska i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia przyrodnicze w Polsce.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Łodzi.

Sprawdź także inne treści poświęcone studiom w Łodzi:

Studia w Łodzi

Kierunki studiów w Łodzi

Rekrutacja na studia w Łodzi

Uczelnie Łódź

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia