Kierunki studiów SzczecinnewStudia przyrodniczeStudia Szczecin

Oceanografia – studia w Szczecinie

Naukę na kierunku oceanografia podjąć można na Uniwersytecie Szczecińskim. Studia mogą okazać się doskonałym źródłem wiedzy na temat wielorakich zjawisk i procesów związanych m.in. ze specyfiką kształtowania podmorskich surowców mineralnych, funkcjonowaniem organizmów biologicznych oraz ochroną środowiska morskiego.

Student kierunku oceanografia ma możliwość uzyskania interdyscyplinarnej wiedzy ogólnej z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o morzu oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i w życiu, np. analizy zjawisk i procesów dokonujących się w środowisku morskim oraz wpływu człowieka na to środowisko.

Specjalności:

 • geologia morza;
 • oceanografia fizyczna;
 • oceanografia biologiczna

Dzięki studiom nauczysz się: 

 • planować i wykonywać w terenie oraz w laboratorium pomiary podstawowych parametrów określających właściwości fizyczne i chemiczne wody morskiej oraz interpretować wyniki,
 • planować i przeprowadzać obserwacje terenowe, rozpoznając typy ekosystemów oraz biotopów, wstępnie oznaczając organizmy zasiedlające dany biotop,
 • identyfikować podstawowe taksony w laboratorium na podstawie cech morfologicznych i anatomicznych organizmów, a także interpretować wyniki oznaczeń,
 • planować i przeprowadzać w terenie pobór prób geologicznych za pomocą odpowiednich narzędzi badawczych oraz dokonywać makroskopowego opisu, rozpoznawać podstawowe minerały i różne rodzaje skał, czytać i interpretować mapy geologiczne, przeprowadzać w laboratorium szczegółowe analizy litologiczne,
 • stosować techniki i przyrządy używane w oceanografii, przygotowywać proste badania terenowe z użyciem podstawowych oceanograficznych sprzętów i narzędzi badawczych.

Przykładowe przedmioty:

biologia, kartografia, hydrobiologia, hydrochemia, klimatologia i meteorologia, bioróznorodnosc morska, zagrozenia i ochrona, geologia morza, oceanografia chemiczna, podstawy kształtowania i ochrony środowiska, teledetekcja, dynamika strefy brzegowej, metody jej pomiaru i ochrony, oceanografia fizyczna, warsztaty specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej, meteorologia morska, systemy informacji geograficznej (GIS), bioindykacja środowisk wodnych

Absolwenci znajdą zatrudnienie w:

 • laboratoriach badawczych,
 • instytucjach kontroli i kształtowania środowiska morskiego,
 • instytucjach i urzędach oraz organizacjach społecznych związanych z gospodarką morską,
 • instytucjach i przedsiębiorstwach, których działalność związana jest z poszukiwaniem i wykorzystaniem morskich zasobów naturalnych.

Kierunek oceanografia w Szczecinie

Dowiedz się więcej o studiach, kierunkach, rekrutacji – Uniwersytet Szczeciński.

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: Studia przyrodnicze Szczecin. Interesujesz się przyrodą, ochroną środowiska i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia przyrodnicze w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Szczecinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Szczecinie:

Studia w Szczecinie

Kierunki studiów w Szczecinie

Rekrutacja na studia w Szczecinie

Uczelnie Szczecin

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia