Pielęgniarstwo w Lublinie

Kierunek pielęgniarstwo wdarł się w tym roku do grupy najpopularniejszych kierunków studiów w Polsce. Warto sprawdzić, które uczelnie w Lublinie oferują go przyszłym studentom.

Studia na kierunku pielęgniarstwo przygotowują do sprawowania  profesjonalnej opieki  medycznej nad pacjentem. W ramach nabytych kompetencji absolwent pielęgniarstwa przygotowany jest do rozpoznawania potrzeb zdrowotnych, diagnozowania stanu zdrowia  pacjenta, planowania i sprawowania  profesjonalnej zindywidualizowanej  opieki pielęgniarskiej, samodzielnego  udzielania określonych świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej.

Gdzie studiować kierunek pielęgniarstwo w Lublinie?

To może być dla wielu zaskoczeniem, ale obecnie w Lublinie kierunek pielęgniarstwo proponuje aż pięć uczelni. Największym prestiżem cieszą się te studia, które oferuje państwowy Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz niepaństwowa Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji. Kierunek pielęgniarstwo proponują również KUL oraz dwie inne jeszcze uczelnie niepaństwowe: Wyższa Szkoła Nauk Społecznych oraz Akademia Nauk Stosowanych w Lublinie (dawniej Wyższa Szkoła Społeczno – Przyrodnicza w Lublinie).

Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

Studia na kierunku pielęgniarstwo, które realizuje Uniwersytet Medyczny w Lublinie przygotowują do samodzielnej praktyki pielęgniarskiej z uwzględnieniem postawy troskliwej opiekuńczości, empatycznej wrażliwości, wartości etyczno-moralnych oraz przestrzegania praw pacjenta.

Student zdobywa wiedzę ogólną z obszaru nauk medycznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa, udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym, nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

Pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Uczelnia rekomenduje studia na kierunku pielęgniarstwo wskazując, że tak w skrócie zawód pielęgniarki i pielęgniarza to niesienie pomocy drugiej osobie. Potrzeba pomagania i wielkie serce to konieczne cechy, jakie powinien posiadać kandydat starający się o pracę w tej profesji. 

Ciągły niedobór personelu szpitali i przychodni sprawia, że rośnie pozycja zawodowa pielęgniarek, również ich zarobki. Daje to całej grupie zawodowej motywację do dalszego kształcenia się, a pracodawców zachęca do oferowania coraz korzystniejszych warunków zatrudnienia i awansów. Dziś w tym zawodzie jest miejsce na osiągnięcia naukowe i karierę. Warto podkreślić, że kierunek pielęgniarstwo wybiera coraz więcej mężczyzn.

Nauka nowoczesnego pielęgniarstwa nie byłaby możliwa bez dobrze wykwalifikowanej i doświadczonej kadry pracującej, na co dzień w podmiotach leczniczych opieki zdrowotnej oraz zajęć w nowoczesnych laboratoriach. Dlatego też Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie stworzyła dedykowane tylko temu kierunkowi Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej.

Uczelnie prowadzące kierunek pielęgniarstwo w Lublinie

Więcej informacji o kierunkach medycznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia medyczne Lublin. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z medycyną, zdrowiem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia medyczne.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Lublinie.

Poznaj inne propozycje kierunków:
KIERUNKI STUDIÓW W LUBLINIE

Materiały: opis kierunku na stronie Uczelni

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia