Kierunki studiów LublinnewStudia LublinStudia pedagogiczne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Lublinie

Chcesz wybrać studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Lublinie? Jakie lubelskie uczelnie wyższe mają w swoich ofertach ten kierunek?

Czy warto studiować kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna?

Jak ważne jest kształcenie przedszkolne i wczesnoszkolne specjalnie nie trzeba nikogo przekonywać. Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pozwolą Ci zdobyć kwalifikacje pedagogiczne i nauczycielskie wymagane w pracy z dziećmi na najwcześniejszych etapach edukacji. Oczywiście nie są to studia dla wszystkich, ale już sam fakt, że myślisz o ich podjęciu, sugeruje, że możesz podsiadać predyspozycje do pracy z małymi uczniami.

Gdzie studiować kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Lublinie?

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna proponują Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lubelska Akademia WSEI oraz Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Dowiedz się więcej!

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Lubelskiej Akademii WSEI

Kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Lubelskiej Akademii WSEI to świetny wybór dla osób nastawionych na zdobywanie wiedzy w określonym obszarze i posiadających ambicję, by stać się prawdziwymi specjalistami w swej dziedzinie. Studiowanie na pięcioletnim kierunku, połączone z praktykami w branży już od pierwszego roku, umożliwi absolwentowi nie tylko zdobycie potrzebnej wiedzy i doświadczenia, ale także zapewni mu olbrzymią przewagę na rynku pracy. To jedyne studia, które dają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela.

Uczelnia zapewnia nie tylko kadrę składającą się z uznanych praktyków, ale także stawia na praktyczność nauczania. Student pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej będzie uczestniczył w licznych zajęciach warsztatowych, dzięki czemu będzie lepiej przygotowany do pierwszych praktyk w szkołach lub przedszkolach.

Studenci kierunku zostaną objęci tutoringiem, czyli spersonalizowaną metodą edukacji, która ma służyć rozwijaniu potencjału i motywowaniu do samorozwoju. Tutoring akademicki pomaga w rozwijaniu określonego obszaru wiedzy, umiejętności samodzielnego jej zdobywania, uczy sztuki wykorzystywania własnych talentów oraz wzmacnia zainteresowania studenta. Proces współpracy nakierowany jest na rozwój podopiecznego w zakresie umiejętności akademickich tj. pisanie tekstów, prezentacja wiedzy, dyskusja.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS)

Jeśli zdecydujesz się na studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na UMCS w Lublinie, zdobędziesz wiedzę m.in. z zakresu psychologii dziecka, teorii wychowania, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, podstaw pedagogiki specjalnej oraz dydaktyki i komunikacji interpersonalnej. 

W trakcie studiów na UMCS możesz liczyć m.in. na indywidualnie dopasowany program praktyk zawodowych, dodatkowe szkolenia, warsztaty i konferencje branżowe, praktyki w instytucjach sektora publicznego i prywatnego, udział w projektach badawczych realizowanych przez pracowników naukowych wydziału, czy możliwość rozwijania swoich zainteresowań w licznych kołach naukowych i artystycznych.

Z wykształceniem pedagogicznym pracę znajdziesz np. w placówkach wychowania przedszkolnego, jako nauczyciel w klasach I-III szkoły podstawowej lub opiekun świetlicy szkolnej. Możesz pracować zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych. 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (KUL)

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna proponowane przez KUL, przygotują Cię m.in. do wykonywania zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych na pierwszym etapie edukacyjnym oraz w placówkach wychowania przedszkolnego, twórczego zaangażowania się w integralny rozwój i wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, czy współdziałania z rodzicami dzieci oraz innymi uczestnikami procesu edukacji.

Nauczysz się także projektowania autorskich szkół i placówek wychowania przedszkolnego oraz klas innowacyjnych zarówno w systemie publicznym, jak i niepublicznym oraz kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobowym.

W ramach programu studiów absolwent odbywa obowiązkową praktykę pedagogiczną w wymiarze 240 godzin.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Studia pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie to interdyscyplinarny kierunek, który umożliwia realizację skutecznej i profesjonalnej propedeutyki przedmiotów m.in. języka polskiego, matematyki, historii, przyrody a także plastyki, techniki, muzyki, informatyki.

Student zdobywa wiedzę pedagogiczną, filozoficzną i aksjologiczną. Z zakresu zdobywanej wiedzy z dydaktyki, student rozumie procesy rozwoju, socjalizacji, wychowania, nauczania – uczenia się i opieki. Absolwent zdobywa kompetencje w zakresie wybranego języka obcego. Zgodne są one z wymaganiami ustalonymi dla określonego obszaru i poziomu kształcenia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.

Absolwenci kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna mają możliwość zatrudnienia w:

  • przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej,
  • oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
  • świetlicach szkolnych,
  • placówkach samorządowych zajmujących się opieką i wychowaniem dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.

Kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Lublinie

Więcej informacji o kierunkach pedagogicznych, ich opisy, informacje o zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie studia pedagogiczne Lublin. Interesujesz się zagadnieniami pedagogicznymi lub myślisz o pracy w instytucjach związanych z edukacją, nauką, albo organizowaniem szkoleń, chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce? Sprawdź stronę studia pedagogiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Lublinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Lublinie:

Studia w Lublinie

Kierunki studiów w Lublinie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Uczelnie Lublin

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia