Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

uczelnia publiczna, Lublin

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej to największa uczelnia publiczna we wschodniej Polsce, która daje możliwość kształcenia na wielu kierunkach i specjalnościach (studia I i II stopnia oraz magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne), na jedenastu Wydziałach w Lublinie i Wydziale Zamiejscowym w Puławach. Oferuje również kształcenie z językiem wykładowym angielskim.

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
www.umcs.pl/
Od wielu lat w UMCS wielką popularnością cieszą się takie kierunki, jak: prawo (niezmiennie pozostające na pierwszym miejscu jeśli chodzi o łączną liczbę kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia), finanse i rachunkowość, psychologia i filologia angielska, a także logistyka, bezpieczeństwo wewnętrzne czy narodowe.

Kierunki studiów - Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

 • ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE
 • ANALITYKA GOSPODARCZA
 • ANGLISTYKA
 • ANIMACJA KULTURY
 • ARCHEOLOGIA
 • ARCHITEKTURA INFORMACJI
 • ARCHIWISTYKA I NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZAPISAMI INFORMACYJNYMI
 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
 • BIOLOGIA
 • BIOLOGIA – spec. BIOLOGIA MEDYCZNA – studia w języku angielskim
 • BIOTECHNOLOGIA
 • BUSINESS ANALYTICS
 • CHEMIA – analityka chemiczna
 • CHEMIA – chemia kryminalistyczna
 • CHEMIA – chemia podstawowa i stosowana
 • CHEMIA – chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
 • CHEMIA – chemia w renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznej
 • CHEMIA – techniki światłowodowe i fotoniczne
 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
 • E-EDYTORSTWO I TECHNIKI REDAKCYJNE
 • EKOBIZNES
 • EKONOMIA
 • EUROPEISTYKA
 • FILOLOGIA POLSKA
 • FILOZOFIA
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 • FIZYKA
 • FIZYKA TECHNICZNA
 • GEOGRAFIA
 • GEOGRAFIA WOJSKOWA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
 • GEOINFORMATYKA
 • GERMANISTYKA
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA
 • GRAFIKA
 • HISPANISTYKA
 • HISTORIA
 • INFORMATYKA
 • INTERNATIONAL RELATIONS
 • INŻYNIERIA NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW
 • ITALIANISTYKA
 • JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA
 • KIERUNEK PRAWNO – ADMINISTRACYJNY
 • KIERUNEK PRAWNO – BIZNESOWY
 • KOGNITYWISTYKA
 • KREATYWNOŚĆ SPOŁECZNA
 • KRYMINOLOGIA
 • KULTUROZNAWSTWO
 • LINGWISTYKA STOSOWANA, angielski z francuskim
 • LINGWISTYKA STOSOWANA, angielski z hiszpańskim
 • LINGWISTYKA STOSOWANA, angielski z niemieckim
 • LINGWISTYKA STOSOWANA, angielski z portugalskim
 • LINGWISTYKA STOSOWANA, angielski z rosyjskim
 • LINGWISTYKA STOSOWANA, niemiecki z angielskim
 • LOGISTYKA
 • LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ
 • MALARSTWO
 • MATEMATYKA
 • MATEMATYKA W FINANSACH
 • MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
 • NAUCZANIE FIZYKI I INFORMATYKI
 • NAUCZANIE MATEMATYKI I INFORMATYKI
 • PEDAGOGIKA
 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
 • PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA
 • PEDAGOGIKA SPECJALNA
 • POLITOLOGIA
 • POLSKO-NIEMIECKIE STUDIA KULTUROWE I TRANSLATORSKIE
 • PORTUGALISTYKA – STUDIA PORTUGALSKO-BRAZYLIJSKIE
 • PRACA SOCJALNA
 • PRAWO
 • PRODUKCJA MEDIALNA
 • PSYCHOLOGIA
 • PUBLIC RELATIONS I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ
 • ROMANISTYKA
 • RUSYCYSTYKA
 • SOCJOLOGIA
 • SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
 • STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE – PODRÓŻE HISTORYCZNE
 • TECHNICAL PSHYSICS 
 • TECHNOLOGIE CYFROWE W ANIMACJI KULTURY
 • TOURISM MANAGEMENT
 • TURYSTYKA HISTORYCZNA
 • TURYSTYKA I REKREACJA
 • UKRAINISTYKA
 • ZARZĄDZANIE
 • ZARZĄDZANIE W POLITYKACH PUBLICZNYCH
 • ADMINISTRACJA PUBLICZNA w Puławach
 • BIOBEZPIECZEŃSTWO w Puławach
 • TECHNIKI KRYMINALISTYCZNE w Puławach
 • WYCHOWANIE FIZYCZNE w Puławach

niestacjonarne studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

 • ANALITYKA GOSPODARCZA
 • ADMINISTRACJA PUBLICZNA w Puławach
 • ANIMACJA KULTURY
 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
 • BIOBEZPIECZEŃSTWO w Puławach
 • CHEMIA
 • EKOBIZNES
 • EKONOMIA
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 • KIERUNEK PRAWNO – ADMINISTRACYJNY
 • KIERUNEK PRAWNO – BIZNESOWY
 • KRYMINOLOGIA
 • LOGISTYKA
 • PEDAGOGIKA
 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
 • PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA
 • PEDAGOGIKA SPECJALNA
 • PRACA SOCJALNA
 • PRAWO
 • TECHNIKI KRYMINALISTYCZNE
 • ZARZĄDZANIE
 •  

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znaleźć można w dziale KANDYDAT na stronie Uniwersytet Marie Curie Skłodowskiej w Lublinie. Zobacz dokument: WYKAZ PRZEDMIOTÓW MATURALNYCH I DODATKOWYCH KRYTERIÓW stanowiących podstawę postępowania kwalifikacyjnego na studia w roku akademickim 2023/2024 na poszczególnych Wydziałach i kierunkach studiów

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni; Studia podyplomowe na UMCS

Kontakt

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
https://www.umcs.pl/

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie - aktualności z uczelni, rekrutacja, kierunki studiów

Lokalizacja

Studia w Lublinie i województwie lubelskim