Kierunki studiów Lublinnewrodzaje studiów LublinStudiaStudia chemiczneStudia Lublin

Studia chemiczne w Lublinie

Czy Lublin to raj dla przyszłych chemików? Jest dobrze. Studia chemiczne na kierunku chemia proponuje UMCS. Kierunek inżynieria chemiczna i procesowa to oferta, którą dla kandydatów przygotował Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

W ramach propozycji kierunków liczne specjalności. W tym ciekawa specjalność – chemia kryminalistyczna. Ale warto oczywiście zapoznać się z innymi atrakcyjnymi propozycjami na studiach chemicznych w Lublinie. Szczególnie ważna może okazać się analiza propozycji z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Poznaj studia chemiczne zaprezentowane poniżej!

Każda ze specjalności ma swoją specyfikę. Poddaj ją analizie ze względu na perspektywy zawodowe po studiach.

Chemia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Studia na kierunku chemia, które prowadzi Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, przekazują wiedzę w zakresie podstawowych zagadnień chemii, opartej o szerokie podstawy matematyki i nauk przyrodniczych. Celem kształcenia na tym kierunku jest uzyskanie biegłości w wybranej specjalności, umożliwiającej podjęcie pracy w przemyśle, jednostkach badawczych, czy uczelniach.

W ramach kierunku dostępne są atrakcyjne specjalności (wybór specjalności następuje w procesie rekrutacji)

Specjalności:

 • chemia kryminalistyczna
 • analityka chemiczna
 • chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
 • analiza żywności 

Perspektywy zawodowe – absolwenci znajdą pracę w:

 • przemyśle chemicznym, kosmetycznym, farmaceutycznym i biotechnologicznym,
 • jednostkach badawczych,
 • sekcjach ochrony środowiska i gospodarki komunalnej administracji rządowej i samorządowej,
 • służbach ochrony środowiska,
 • instytucjach, organizacjach rządowych i pozarządowych wykonujących zadania w dziedzinie ochrony środowiska (laboratoria, inspektoraty, parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty),
 • jednostkach kontrolnych np. SANEPID, PIP,
 • szkołach wyższych oraz w szkolnictwie stopnia podstawowego i średniego.

Inżynieria chemiczna i procesowa na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Kierunek inżynieria chemiczna i procesowa, który proponuje kandydatom Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, przygotowuje zarówno teoretycznie jak i praktycznie do projektowania i sprawowania nadzoru nad procesami technologicznymi oraz aparaturą procesową w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego i innych.

Absolwent tego kierunku zdobędzie wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej. Będzie rozumieć zasady i prawa leżące u podstaw inżynierii chemicznej i procesowej oraz będzie potrafić wykorzystać je do rozwiązywania problemów w zakładach przemysłowych. Istotny będzie również szeroki zakres wiedzy związany z: przetwórstwem materiałów biologicznych, eksploatacją maszyn i transportem wewnętrznym, zewnętrznym i zachowaniem łańcucha chłodniczego, pozwala absolwentowi na poprawne zaprojektowanie i wykorzystanie procesów chemicznych do wytworzenia produktów o zdefiniowanych cechach.

Perspektywy zawodowe – absolwenci znajdą zatrudnienie w:

 • przemyśle spożywczym,
 • przemyśle chemicznym,
 • przemyśle farmaceutycznym,
 • przemyśle energetycznym,
 • przemyśle maszynowym,
 • przemyśle elektronicznym,
 • drobnej wytwórczości,
 • biurach inżynierskich,
 • pracowniach projektowych,
 • administracji,
 • w ramach prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.


Uzyskaj szczegółowe informacje o chemicznych kierunkach dostępnych dla kandydatów na studia w Lublinie:

Kierunki studiów chemicznych w Lublinie 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia chemiczne Lublin Interesujesz się naukami ścisłymi, bawią cię działania w laboratoriach, cieszą eksperymenty i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia chemiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Lublinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Lublinie:

Studia w Lublinie

Kierunki studiów w Lublinie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Uczelnie Lublin

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia