Kierunki studiów LublinnewStudia LublinStudia turystyczne

Turystyka i rekreacja w Lublinie

Wśród kierunków związanych z turystyką najpopularniejsza jest turystyka i rekreacja. Sprawdzamy, które uczelnie w Lublinie proponują studia na tym właśnie kierunku.

Ta informacja ucieszy tych, którzy lubią mieć wybór. Trzy uczelnie w Lublinie przygotowały dla maturzystów możliwość podjęcia studiów na kierunku turystyka i rekreacja. Dwie z nich to uczelnie publiczne.

Turystyka i rekreacja na UMCS

Studia na kierunku turystyka i rekreacja to szansa na zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy o tym, czym jest turystyka w życiu człowieka, jak ją należy organizować i udostępniać oraz co robić, aby przynosiła oczekiwane efekty, tak dla turysty, jak i jej twórców oraz miejsc, w których się odbywa.

Studia te kształtują umiejętności przygotowywania oferty turystycznej i jej sprzedaży, profesjonalnej obsługi klientów, w tym pilotażu i przewodnictwa oraz animacji czasu wolnego. Pokazują jak funkcjonuje rynek turystyczny i jak działają firmy, które organizują turystykę lub pośredniczą w sprzedaży produktów. Uczą przedsiębiorczego myślenia i biznesowego podejścia do turystyki. Są to jednocześnie studia niezwykle pasjonujące, które pozwalają poznać świat, odkryć wiele nieznanych miejsc i zgłębić ich walory. Rozwijają wielostronnie i przygotowują do pracy na rynku krajowym i międzynarodowym.

Na tym kierunku student może wybrać jedną z pięciu specjalności: 

 • organizacja i obsługa ruchu turystycznego
  Specjalność przygotowuje do organizowania różnego rodzaju imprez turystyczno-rekreacyjnych dla różnych grup odbiorców oraz do ich obsługi, w tym również w biurze turystycznym i punktach informacji turystycznej. 
 • obsługa ruchu turystycznego na Bałkanach
  Specjalność przygotowuje do obsługi różnych grup turystów na obszarze Bałkanów, które są jedną z kluczowych destynacji europejskich. W sposób szczególny zapoznaje ze specyfiką przyrody i kultury Bałkanów, a także uczy pilotażu i przewodnictwa oraz animacji czasu wolnego. 
 • zarządzanie zasobami turystycznymi
  Specjalność umożliwia zdobycie umiejętności w zakresie analizy i oceny zasobów przyrodniczych i kulturowych na potrzeby turystyki. Uczy sposobów ich wykorzystania oraz planowania elementów zagospodarowania turystycznego w skali lokalnej i regionalnej. 
 • rekreacja ruchowa i zdrowotna 
  Specjalność umożliwia zdobycie umiejętności planowania i prowadzenia różnych form rekreacyjno-ruchowych dla różnych grup odbiorców, w tym dla osób niepełnosprawnych i o specjalnych wymaganiach. 
 • hotelarstwo
  Specjalność kształtuje kompetencje do pracy w różnego typu obiektach noclegowych na różnych stanowiskach. Przygotowuje także  do odbywania praktyk w hotelach zagranicznych. 

Podział na specjalności jest dokonywany przed rozpoczęciem III semestru.

Kierunek turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Studia na Wydziale Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu turystyki, geografii turystycznej, przyrody, zarządzania i marketingu. W programie studiów znajdują się zajęcia terenowe, praktyki zawodowe oraz sportowo-rekreacyjne.

Absolwent są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także do pracy w:

 • biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych
 • gospodarstwach agroturystycznych
 • ośrodkach doradztwa rolniczego
 • administracji rządowej i samorządowej
 • organizacjach społecznych itp.

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz biologia, chemia, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Studia na kierunku turystyka i rekreacja oferuje kandydatom również niepaństwowa Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie. Wśród proponowanych specjalności: Hotelarstwo i gastronomia oraz Organizacja i zarządzanie w turystyce i rekreacji.

Kierunek turystyka i rekreacja w Lublinie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: Studia turystyczne Lublin. Interesujesz się różnymi formami ruchu turystycznego, myślisz o tym, by go w przyszłości organizować i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia turystyczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Lublinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Lublinie:

Studia w Lublinie

Kierunki studiów w Lublinie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Uczelnie Lublin

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia