Kierunki studiówKierunki studiów LublinStudia LublinStudia społeczne

Bezpieczeństwo narodowe w Lublinie

W sytuacji międzynarodowych zagrożeń studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe mogą się okazać ciekawym wyzwaniem dla wszystkich, którzy chcą zdobyć kompetencje w zakresie zarządzania sytuacjami kryzysowymi. Warto poznać uczelnie w Lublinie, które mają w ofercie te studia.

Są w Lublinie dwie uczelnie państwowe, które oferują kandydatom studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe. Studia można podjąć na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej oraz Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Głównym celem studiów jest przygotowanie absolwentów do:

  • wykonywania zawodu specjalisty ds. bezpieczeństwa społecznego i zarządzania kryzysowego, specjalisty ds. bezpieczeństwa publicznego i ochrony cywilnej, a także specjalisty ds. bezpieczeństwa międzynarodowego w służbach mundurowych (policja, straż miejska, straż graniczna), administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjach pozarządowych;
  • analizowania bezpieczeństwa państwa na poziomie lokalnym, ogólnopaństwowym i międzynarodowym przy wykorzystaniu wiedzy z zakresu nauk o polityce i administracji oraz nauk o bezpieczeństwie;
  • projektowania działań na rzecz bezpieczeństwa państwa na szczeblu lokalnym, ogólnopaństwowym i międzynarodowym;

O studiach na KUL dowiedzieć się można więcej z filmu promującego kierunek:

Bezpieczeństwo narodowe – KUL

Bezpieczeństwo narodowe na UMCS

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe na UMCS dają studentom możliwość wyboru jednej ze specjalności:

  • zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym
  • zarządzanie bezpieczeństwem międzynarodowym. 

Na tym kierunku poznasz działanie instytucji chroniących życie, zdrowie i mienie obywateli, ale też nasze „dobro wspólne”, czyli majątek ogólnonarodowy, ustrój i suwerenność państwa. Dowiesz się, skąd biorą się najczęstsze zagrożenia, jak im zapobiegać, ale też jak je zwalczać. Poznasz lepiej wyzwania, przed jakimi stoją współczesne systemy bezpieczeństwa, takie jak terroryzm, ataki w cyberprzestrzeni czy przestępczość zorganizowana.

Po zakończeniu studiów I stopnia możesz podjąć pracę a znajdziesz ją np. w administracji państwowej i takich instytucjach jak np. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a także w administracji samorządowej.

Poza tym Twoja wiedza przyda się w służbach cywilnych, mundurowych (wojsku, policji, straży, a nawet służbach specjalnych) oraz w sektorze prywatnym (w agencjach ochrony osób i mienia czy detektywistycznych). Możesz też pracować w różnych ośrodkach doradczych (jak partie i gabinety polityczne czy zespoły doradcze) oraz wszelkich organizacjach pozarządowych (fundacjach, stowarzyszeniach) działających dla dobra publicznego. 

Kierunek bezpieczeństwo narodowe w Lublinie

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Lublin. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Lublinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Lublinie:

Studia w Lublinie

Kierunki studiów w Lublinie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Uczelnie Lublin

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia