Kierunki studiów Lublinnewrodzaje studiów LublinStudiaStudia LublinStudia społeczne

Studia społeczne w Lublinie

Studia społeczne, kierunki studiów społecznych w Lublinie to możliwość pojęcia nauki na takich m.in kierunkach jak: SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, SOCJOLOGIA, POLITOLOGIA.

Dla wszystkich zainteresowanych tkanką życia społecznego, którzy wybierają się na studia społeczne w Lublinie, ten ośrodek akademicki to atrakcyjna lokalizacja. UMCS (np. Wydział Politologii UMCS), KUL, Lubelska Akademia WSEI to wybrane uczelnie prowadzące kierunki społeczne na studiach.

Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe, które proponuje Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS, przekazują wiedzę o działaniu instytucji chroniących życie, zdrowie i mienie obywateli, majątku ogólnonarodowego, ustroju i suwerenności państwa.

Studenci dowiedzą się, skąd biorą się najczęstsze zagrożenia, jak im zapobiegać, ale też jak je zwalczać. Poznają wyzwania, przed jakimi stoją współczesne systemy bezpieczeństwa, takie jak terroryzm, ataki w cyberprzestrzeni czy przestępczość zorganizowana. Z taką wiedzą absolwenci tego kierunku będą w stanie uczynić świat bezpieczniejszym miejscem. 

Specjalności:

 • Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem międzynarodowym. 

Perspektywy zawodowe:

 • Biuro Bezpieczeństwa Narodowego,
 • Ministerstwo Obrony Narodowej,
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
 • administracja samorządowa,
 • służby cywilne,
 • służby mundurowe (wojsko, policja, straż, a nawet służby specjalne),
 • agencje ochrony osób i mienia,
 • agencje detektywistyczne,
 • ośrodki doradcze,
 • organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia) działające dla dobra publicznego. 

Coaching i doradztwo kariery na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Kierunek Coaching i doradztwo kariery, który ma w swojej ofercie Katolicki Uniwersytet Lubelski, przygotowują do pracy w zawodach coacha, trenera, szkoleniowca, doradcy kariery, doradcy personalnego, doradcy zawodowego, czy pracownika działu HR.

Oprócz nabywania wiedzy z zakresu nauk społecznych oraz umiejętności trenerskich i doradczych, ważnym elementem procesu kształcenia są praktyki zawodowe odbywane w trakcie studiów w organizacjach zajmujących się doradztwem kariery, doradztwem personalnym, doradztwem zawodowym i coachingiem.

Perspektywy zawodowe – absolwenci znajdą zatrudnienie:

 • w przedsiębiorstwach w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
 • w agencjach/firmach consultingowych, doradczych, szkoleniowych, coachingowych, trenerskich
 • w administracji rządowej i samorządowej, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym (instytucje Unii Europejskiej, organizacje międzynarodowe)
 • w publicznych służbach zatrudnienia jako indywidualny opiekun osoby uczącej się, pracującej, bezrobotnej i będącej na emeryturze
 • w szkołach, uniwersytetach (akademickie biura karier, centra doskonalenia kompetencji zawodowych)
 • prowadząc własną działalność gospodarczą jako coach, doradca personalny/doradca kariery, doradca zawodowy, szkoleniowiec

Socjologia w Akademii Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie

Studia na kierunku Socjologia, które proponuje kandydatom Akademia Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie, skierowane są do osób zainteresowanych wiedzą o społeczeństwie, rozwojem człowieka, rozwojem osobistym, poczuciem wartości siebie, zarządzaniem, socjoterapią, przedsiębiorczością, biznesem, karierą, coachingiem, komunikacją, poradnictwem, doradztwem zawodowym lub rodzinnym.

Specjalności:

 • Doradztwo zawodowe,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Perspektywy zawodowe:

 • działy HR,
 • przedsiębiorstwa,
 • organizacje doradcze,
 • szkoły (doradca zawodowy),
 • poradnie (doradca rodzinny),
 • rynek usług mediacyjnych i negocjacyjnych,
 • agencje reklamowe, marketingowe, Public Relations,
 • instytucje dyplomatyczne, samorządowe i rządowe,
 • własna firma szkoleniowa lub doradcza,
 • praca w zawodzie coacha lub trenera biznesu i rozwoju osobistego.

Stosunki międzynarodowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Stosunki międzynarodowe – kierunek studiów, który prowadzi Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, to propozycja oferująca kształcenie i integrowanie studentów pochodzących z całego świata, rozwój umiejętności interpersonalnych niezbędnych do rozpoznawania potrzeb środowisk (instytucji, firm) o charakterze wielokulturowym z wykorzystaniem nowoczesnych form kształcenia.

Studia na tym kierunku skierowane są do osób, które są czynnymi obserwatorami życia politycznego, wiąż własną przyszłość z walką o przestrzeganie prawa człowieka bądź realizacją projektów międzynarodowych

 • Jeśli interesujesz się polityką zagraniczną państw współczesnych
 • Jeśli chcesz poznać specyfikę pracy w instytucjach Unii Europejskiej
 • A być może wiążesz przyszłość z pomocą i wsparciem dla różnych grup migrantów
 • Jeśli chcesz odnieść sukces w biznesie międzynarodowym, być liderem w firmie

Specjalności:

 • Zarządzanie procesami migracyjnymi,
 • Biznes międzynarodowy i współpraca transgraniczna.

Perspektywy zawodowe – absolwenci znajdą pracę w:

 • instytucjach podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • instytucjach Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
 • przedsiębiorstwach międzynarodowych,
 • instytucjach, firmach zajmujących się współpracą międzynarodową,
 • organizacjach pozarządowych,
 • instytucjach samorządu terytorialnego.

Uzyskaj szczegółowe informacje o społecznych kierunkach studiów dostępnych na lubelskich uczelniach:

Kierunki studiów społecznych w Lublinie 2024

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Lublin. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Lublinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Lublinie:

Studia w Lublinie

Kierunki studiów w Lublinie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Uczelnie Lublin

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia