Lubelska Akademia WSEI

uczelnia niepubliczna, Lublin

Lubelska Akademia WSEI to jeden z trzech największych ośrodków akademickich w Lublinie. Oferuje najważniejsze elementy niezbędne do osiągnięcia sukcesu w biznesie, przemyśle i na rynku pracy. Motto uczelni to synergia wiedzy i praktyki. Lubelska Akademia WSEI jest wiodącym ośrodkiem tak pod względem ilości studentów, bazy dydaktycznej, jak i jakości kształcenia oraz nasycenia własną kadrą o najwyższych kwalifikacjach.

Oferta Uczelni obejmuje 28 kierunków, 53 specjalności oraz 7 kierunków w języku angielskim. Ponadto Uczelnia oferuje Studia Doktorskie oraz MBA, a także możliwość poszerzenia kwalifikacji w ramach Centrum Kształcenia Podyplomowego. Wyższe wykształcenie w murach Uczelni uzyskało już ponad 40 tys. osób, a rekrutacja 2023 była kolejną rekordową, gdyż zamknęła się liczbą ponad 3 tys. nowych studentów. Obecnie w murach Uczelni uczy się niemalże 8 tys. studentów.

Lubelska Akademia WSEI planuje również poszerzenie swojej oferty edukacyjnej na kolejną rekrutację:

I. Na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych:
1. Zrównoważony rozwój w gospodarce, studia II stopnia, profil praktyczny, specjalności:
a) Efektywność energetyczna w biznesie
b) Zarządzanie miastem – smart city
2. E-biznes: e-marketing & e-commerce, studia I stopnia, profil praktyczny (język polski i język angielski) , specjalności:
a) E-marketing i nowe media
b) E-commerce i zarządzanie e-biznesem

II. Na Wydziale Transportu i Informatyki:
1. Sztuczna inteligencja w logistyce i transporcie, studia I stopnia, profil praktyczny, kierunek informatyczny.

III. Na Wydziale Nauk o Człowieku:
1. Sport, science and coaching, studia I stopnia, profil praktyczny (język polski i język angielski)
2. Psychologia 5 letnia, specjalność; Psychoterapia.

Kierunki studiów - Akademia WSEI

Rekrutacja

Kontakt:
Biuro Obsługi Studenta / Rekrutacja Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
I piętro, sektor A, ul. Projektowa 4, Lublin
tel.: +48 81 749 17 77,
e-mail: rekrutacja@wsei.lublin.pl
www.rekrutacja.wsei.lublin.pl

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni: http://podyplomowe.lublin.pl/

Galeria

Kontakt

ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin
tel.: 81 749 17 77, faks: 81 749 32 13,
rekrutacja@wsei.lublin.pl
www.wsei.lublin.pl

Akademia WSEI - aktualności z uczelni, rekrutacja na studia, kierunki

Lokalizacja

Studia w Lublinie i województwie lubelskim