Psychologia transportu – studia podyplomowe w WSEI w Lublinie

Celem studiów podyplomowych, które proponuje Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, jest przygotowanie psychologów do przeprowadzania badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy. 

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ma w swojej ofercie 2-semestralne studia podyplomowe na kierunku psychologia transportu, które wyposażą słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające samodzielne podejmowanie decyzji orzeczniczych w zakresie diagnostyki psychologicznej, w szczególności wiedzę na temat uwarunkowań prawnych, specjalistycznej diagnozy psychologicznej, badań psychomotorycznych oraz specyfiki wymagań osobowościowych i psychoruchowych na różnych stanowiskach pracy kierowcy.

Studia kierowane są do Absolwentów studiów psychologicznych chcących uzyskać uprawnienia do prowadzenia badań psychologicznych kierowców. Atutem są nowoczesne metody dydaktyczne: warsztatowy charakter pracy, zajęcia w Laboratorium psychologicznym do badania kierowców i Laboratorium psychologii eksperymentalnej.

Kompetencje nabywane w trakcie studiów to przede wszystkim kompetencje w zakresie tworzenia warunków sprzyjających prowadzeniu badań psychologicznych i psychomotorycznych, orzekania o dopuszczeniu kierowcy do ruchu drogowego oraz do wykonywania pracy instruktora nauki jazdy i egzaminatora osób ubiegających się o prawo jazdy, a także w zakresie osobistej sprawności w radzeniu sobie z sytuacjami problemowymi prowadzenia interwencji wobec sprawców i ofiar wypadków.

Więcej informacji o tym kierunku na stronie Uczelni

Sprawdź inne STUDIA PODYPLOMOWE W WSEI W LUBLINIE

ZOBACZ RÓWNIEŻ: WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE – AKTUALNOŚCI, REKRUTACJA NA STUDIA

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia