Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

ul. Projektowa 4
20-209 Lublin
tel.: 81 749 17 77
faks: 81 749 32 13
rekrutacja@wsei.lublin.pl
www.wsei.lublin.pl

Uczelnia wyróżniona certyfikatami “Dobra Uczelnia – Dobra Praca” oraz “Wiarygodna Szkoła” na rok akademicki 2021/2022.
Laureat w kategorii Najlepsze Polskie Uczelnie Niepaństwowe
Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” 2021 otrzymały kierunki:
• Psychologia – jednolite studia magisterskie
• Zarządzanie – studia II stopnia
• Informatyka – studia II stopnia
• Pielęgniarstwo – studia I stopnia


O UCZELNI

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie to Uczelnia, która już od 22 lat cieszy się znacznym prestiżem i ma mocną pozycję na akademickiej mapie Polski. Wysokie miejsca w rankingach, liczne nagrody i wyróżnienia, ale przede wszystkim stały rozwój sprawiają, że studenci WSEI są doskonale wykształconymi, dobrze zarabiającymi, zadowolonymi z życia najlepszymi wizytówkami Uczelni.

WSEI prowadzi studia na kierunkach: Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Ekonomia, Zarządzanie, Logistyka, Finanse i Rachunkowość, Psychologia, Pedagogika, Transport, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Informatyka, Mechatronika i Pielęgniarstwo oraz nowy kierunek kształcenia Terapia zajęciowa z rehabilitacją,, po których można uzyskać dyplom licencjata, inżyniera lub magistra.

Rekrutacja na studia rozpocznie się od 4 maja i potrwa do 31 sierpnia.


KIERUNKI STUDIÓW

kierunek

Studia I stopnia

Studia II stopnia

uzupełniające magisterskie

Studia jednolite
magisterskie

licencjackie

inżynierskie

S

NZ

NW

S

NZ

NW

S

NZ

NW

S

NZ

NW

Psychologia

+

+

Psychologia

+

+

+ +

Pedagogika

+

+

+

+

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna


+

+

Ekonomia

+

+

+

+

Administracja

+

+

+

+

Zarządzanie

+

+

+ +

Bezpieczeństwo wewnętrzne

+

+

Pielęgniarstwo

+

+

+

+

Transport

+

+

+

+

Informatyka

+

+

+ +

Mechatronika

+

+

Logistyka

+

+

Finanse i rachunkowość

+

+

Terapia zajęciowa z rehabilitacją

+

+


Oznaczenia symboli:

S – stacjonarne
NZ – niestacjonarne zaoczne
NW – niestacjonarne wieczorowe
X – poziom studiów dostępny na danym kierunku

Szczegółowe informacje o rekrutacji: www.rekrutacja.wsei.lublin.pl

Studia anglojęzyczne komercyjne (study in english)

Zarządzanie – I stopnia
Zarządzanie – II stopnia
Pielęgniarstwo – I stopnia
Pielęgniarstwo – II stopnia
Informatyka – I stopnia
Informatyka – II stopnia
Ekonomia – II stopnia


REKRUTACJA NA STUDIA

Kontakt:
Biuro Obsługi Studenta / Rekrutacja
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
I piętro, sektor A, ul. Projektowa 4, Lublin
tel.: +48 81 749 17 77,
e-mail: rekrutacja@wsei.lublin.pl
www.rekrutacja.wsei.lublin.pl


GALERIA