WSEI w Lublinie – Lubelskie Forum Gospodarcze – 22 kwietnia

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie zaprasza do udziału w Lubelskim Forum Gospodarczym w dniu 22 kwietnia 2021 roku – z udziałem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, Jarosława Gowina.

Konferencja odbędzie w formie hybrydowej – w siedzibie WSEI oraz on-line!

Misją Forum jest wspieranie procesów rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej, ze szczególnym uwzględnianiem Województwa Lubelskiego, jego specyfiki oraz szans i możliwości wsparcia procesów rozwojowych.

Cel strategiczny zakłada, iż efektem Forum będą praktyczne wnioski i rekomendacje do działań legislacyjnych, jak i innych programów wsparcia makroregionu lubelskiego i szerzej „Polski Wschodniej” (z uwagi na podobne uwarunkowania historyczne i rozwojowe oraz problemy ekonomiczne i społeczne).

Cele operacyjne to identyfikowanie barier rozwojowych Polski Wschodniej; identyfikowanie specyficznych problemów rozwoju województwa lubelskiego; formułowanie propozycji rozwiązań legislacyjnych i organizacyjnych oraz wypracowanie swoistej platformy środowisk biznesu, samorządu i nauki oraz instytucji otoczenia biznesu i rynku pracy na rzecz wsparcia procesów rozwojowych makroregionu lubelskiego i Polski Wschodniej.

Szczegółowe informacje i program wydarzenia:
https://www.wsei.lublin.pl/wydarzenia/konferencja-lubelskie-forum-gospodarcze/


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia