Kierunki społeczne w PolsceKierunki studiówKierunki studiów w PolscePoznaj kierunekStudia społeczne

Medioznawstwo – poznaj kierunek studiów!

Kierunek studiów Medioznawstwo skupia się na refleksji nad środkami masowego przekazu oraz mediami w znaczeniu pierwotnym, czyli językiem i pismem.

Medioznawstwo jako kierunek studiów posiada charakter transdyscyplinarny, to znaczy korzysta z dorobku wielu rozmaitych dyscyplin szczegółowych. Nauki o mediach obejmują szeroko rozumianą problematykę treści, historii, znaczenia, form przekazu oraz kształtowania mediów (tradycyjnych i najnowszych). Medioznawstwo opiera się również na empirycznych analizach dotyczących funkcjonowania mass mediów we współczesnym świecie.

Szukaj odpowiedzi na pytania dotyczące kierunku Medioznawstwo

Czego nauczysz się na studiach?

W których miastach można studiować kierunek?

W ofercie których uczelni w Polsce znajdziesz kierunek?

Jakie są perspektywy zawodowe absolwentów kierunku?


Czytaj więcej


Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia