Analiza i kreowanie trendów – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku analiza i kreowanie trendów pozwalają zdobyć umiejętności i wiedzę w zakresie monitorowania, analizowania przemian i tendencji rozwojowych, kształtowania się trendów na dynamicznie zmieniającym się rynku dóbr i usług oraz w zakresie przemian społecznych i kulturowych.

Czytaj dalej

Zarządzanie w służbach społecznych – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku zarządzanie w służbach społecznych pozwalają zdobyć wiedzę socjologiczną, pedagogiczno-społeczną, prawną i administracyjną niezbędną w funkcjonowaniu instytucji szeroko rozumianych służb społecznych.

Czytaj dalej

Administracja i polityka publiczna – poznaj kierunek studiów!

Kierunek administracja i polityka publiczna przygotowuje specjalistów do pracy w różnego rodzaju instytucjach administracji publicznej oraz podmiotach, których działalność wiąże się z realizowaniem polityki publicznej.

Czytaj dalej

Administracja i zarządzanie publiczne – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku administracja i zarządzanie publiczne to propozycja przygotowana dla kandydatów przez UMCS w Lublinie. Dwie oferowane specjalności mogą spodobać się tym, którzy chcą zostać specjalistami w dziedzinie administracji.

Czytaj dalej

Stosunki międzynarodowe – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe są skierowane do kandydatów interesujących się bieżącymi wydarzeniami na arenie międzynarodowej, pragnących poznawać stosunki międzynarodowe przez pryzmat przemian politycznych, cywilizacyjnych, religijnych, społecznych i ekonomicznych.

Czytaj dalej

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna obejmują zarówno zagadnienia z zakresu politologii, filozofii, ekonomii, psychologii, socjologii, jak również problematykę związaną z samym zawodem dziennikarskim i zawodami pokrewnymi.

Czytaj dalej

Resocjalizacja z kryminologią – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku resocjalizacja z kryminologią kształcą przyszłych specjalistów z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz nauk pedagogicznych.

Czytaj dalej

Socjologia – poznaj kierunek studiów!

Na kierunku socjologia studenci zdobywają gruntowną wiedzę o życiu społecznym, szerokie horyzonty, wnikliwe i krytyczne widzenie kultury, gospodarki, mediów i polityki, przygotowują się do przeprowadzania badań nad zmieniającym się współczesnym społeczeństwem.

Czytaj dalej

Komunikacja i psychologia w biznesie – poznaj kierunek studiów!

Kierunek studiów komunikacja i psychologia w biznesie łączy aspekty psychologiczne funkcjonowania człowieka z jego aktywnością zawodową i biznesową.

Czytaj dalej

Bezpieczeństwo wewnętrzne – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne przygotowują do pracy w instytucjach bezpieczeństwa publicznego. Studenci m.in. poznają uprawnienia i obowiązki służb mundurowych oraz uczą się wskazywać i diagnozować obszary zagrożeń bezpieczeństwa państwa.

Czytaj dalej

Politologia – poznaj kierunek studiów!

Celem kształcenia na kierunku politologia jest przygotowanie specjalistów, którzy podejmować będą pracę w instytucjach publicznych, organizacjach międzynarodowych, administracji rządowej i lokalnej, urzędach, organizacjach pozarządowych, a także w mediach oraz w agencjach marketingu politycznego.

Czytaj dalej

Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne – poznaj kierunek studiów

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne państwa ma współcześnie szczególne znaczenie. Coraz częściej stykamy się w codziennym życiu z przejawami przestępczości, również zorganizowanej, a także zagrożeniami o charakterze terrorystycznym. Wyspecjalizowane i doskonale przygotowane służby dbające o bezpieczeństwo, profesjonalna administracja to podstawa każdego sprawnie funkcjonującego państwa. 

Czytaj dalej

Zbliżające się wydarzenia