Administracja i polityka publiczna – poznaj kierunek studiów!

Kierunek administracja i polityka publiczna przygotowuje specjalistów do pracy w różnego rodzaju instytucjach administracji publicznej oraz podmiotach, których działalność wiąże się z realizowaniem polityki publicznej.

Czytaj dalej

Administracja i zarządzanie publiczne – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku administracja i zarządzanie publiczne to propozycja przygotowana dla kandydatów przez UMCS w Lublinie. Dwie oferowane specjalności mogą spodobać się tym, którzy chcą zostać specjalistami w dziedzinie administracji.

Czytaj dalej

Kierunek prawno-biznesowy – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku prawno-biznesowym pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu prawa, ekonomii, finansów oraz zarządzania, pozwalając absolwentom na sprawne poruszanie się w sektorze bankowym, giełdowym i ubezpieczeniach.

Czytaj dalej

Kierunek prawno-finansowy – poznaj kierunek studiów!

Kierunek prawno-finansowy to studia, które pozwalają zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu nauk prawnych oraz ekonomii i finansów nauk o polityce i administracji, niezbędne do prawidłowego stosowania i interpretacji prawa podatkowego oraz rachunkowości.

Czytaj dalej

Kierunek prawno-ekonomiczny – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku prawno-ekonomicznym to przede wszystkim innowacyjny program nauczania, który łączy zagadnienia z obszaru prawa i ekonomii.

Czytaj dalej

Kierunek ekonomiczno-prawny – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku ekonomiczno-prawnym pozwalają zdobyć wszechstronna wiedzę z zakresu nauk prawnych i ekonomicznych oraz umiejętności analizy i interpretacji zjawisk ekonomicznych i prawnych.

Czytaj dalej

Prawo europejskie – poznaj kierunek studiów!

Kierunek studiów Prawo europejskie należy do obszaru nauk społecznych. Treści kształcenia koncentrują się na podstawowych zagadnieniach z dziedziny nauk prawnych, jak również innych wybranych nauk społecznych, uwzględniają perspektywę historycznych, politycznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań integracji europejskiej i funkcjonowania różnych struktur społecznych, organizacyjno-prawnych i gospodarczych.

Czytaj dalej

Administracja – kierunek prawniczy

Studia na kierunku administracja mają na celu przygotowanie do wykonywania pracy w organach państwa i samorządu terytorialnego. W czasie studiów, poza poznaniem problematyki ściśle związanej ze sferą działalności administracji publicznej, studenci poznają wszystkie podstawowe dyscypliny wiedzy prawniczej.

Czytaj dalej

Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne – poznaj kierunek studiów

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne państwa ma współcześnie szczególne znaczenie. Coraz częściej stykamy się w codziennym życiu z przejawami przestępczości, również zorganizowanej, a także zagrożeniami o charakterze terrorystycznym. Wyspecjalizowane i doskonale przygotowane służby dbające o bezpieczeństwo, profesjonalna administracja to podstawa każdego sprawnie funkcjonującego państwa. 

Czytaj dalej

Zbliżające się wydarzenia