Kierunki prawnicze w PolsceKierunki społeczne w PolsceKierunki studiówKierunki studiów w PolscePoznaj kierunekStudia prawniczeStudia społeczne

Administracja i zarządzanie publiczne – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku administracja i zarządzanie publiczne skierowane są do osób pragnących zdobywać wiedzę i praktyczne umiejętności w obszarze administracji zarówno publicznej, jak i prywatnej, rządowej i samorządowej oraz współpracujących z nimi instytucji otoczenia gospodarczego i społecznego.

Studenci i studentki na kierunku Administracja i zarządzanie publiczne w toku swojej edukacji będą zdobywać wiedzę z dyscypliny nauki o polityce i administracji, w tym z zakresu reguł demokratycznego państwa prawnego, w ramach których administracja funkcjonuje, a także z zakresu procesu podejmowania decyzji politycznych, w tym administracyjnych, prowadzenia indywidualnej sprawy administracyjnej, jak również reguł funkcjonowania nowoczesnej, inteligentnej i sprawnej administracji publicznej, wykorzystującej technologie komunikacyjne i informacyjne do komunikowania się z otoczeniem gospodarczym i społecznym.

Szukaj odpowiedzi na pytania dotyczące kierunku Administracja i zarządzanie publiczne

Czego nauczysz się na studiach?

W których miastach można studiować kierunek Administracja i zarządzanie publiczne?

W ofercie których uczelni w Polsce znajdziesz kierunek Administracja i zarządzanie publiczne?

Jakie są perspektywy zawodowe absolwentów kierunku Administracja i zarządzanie publiczne?


Czytaj więcej


Udostępnij

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia