Poznaj kierunek

Kierunki filologiczne w PolsceKierunki studiówKierunki studiów w PolscePoznaj kierunekStudia filologiczne

Angielski język biznesu – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku angielski język biznesu umożliwiają biegłe opanowanie specjalistycznego języka angielskiego w połączeniu z wiedzą z zakresu ekonomii, prawa i mechanizmów życia gospodarczego w kontekście globalizacji i intensyfikacji międzynarodowych kontaktów gospodarczych i handlowych.

Read More
Kierunki historyczne w PolsceKierunki humanistyczne w PolsceKierunki studiówKierunki studiów w PolscePoznaj kierunekStudia historyczneStudia humanistyczne

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi przygotowują specjalistów z zakresu zarządzania dokumentacją współczesną oraz z zakresu informatyki biurowej i archiwalnej.

Read More
Kierunki przyrodnicze w PolsceKierunki ścisłe w PolsceKierunki studiówKierunki studiów w PolscePoznaj kierunekStudia przyrodniczeStudia ścisłe

Bioinżynieria – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku bioinżynieria łączą nauki przyrodnicze i techniczne, kształcąc specjalistów modelowania organizmów żywych i środowiska przyrodniczego. Bioinżynieria to kierunek

Read More
Kierunki biologiczne w PolsceKierunki informatyczne w PolsceKierunki ścisłe w PolsceKierunki studiówKierunki studiów w PolscePoznaj kierunekStudia biologiczneStudia informatyczneStudia ścisłe

Bioinformatyka – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku bioinformatyka spodobają się wszystkim tym, którzy noszą w sobie naukową pasję do przedmiotów ścisłych, biologii oraz informatyki. Dzięki …

Read More
Kierunki przyrodnicze w PolsceKierunki studiówKierunki studiów w PolsceKierunki techniczne w PolscePoznaj kierunekStudia przyrodniczeStudia techniczne

Inżynieria ekologiczna – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku inżynieria ekologiczna są odpowiedzią na wymogi związane z ekologizacją gospodarki oraz potrzebą wdrażania ekoinnowacji i przygotowują …

Read More

Zbliżające się wydarzenia