Kierunki pedagogiczne w Polsce

Kierunki pedagogiczne w PolsceKierunki studiów w PolscePoznaj kierunekStudia pedagogiczne

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza pozwalają zdobyć przygotowanie pedagogiczne i uzyskać kwalifikacje zawodowe do pracy w placówkach zajmujących się wychowaniem, opieką osób w różnym wieku: dzieci, młodzieży, osób dorosłych, również w wieku senioralnym, w tym osób będących w sytuacji deprywacji lub kryzysowej.

Read More
Kierunki pedagogiczne w PolsceKierunki studiówKierunki studiów w PolscenewPoznaj kierunekStudia pedagogiczne

Pedagogika specjalna – poznaj kierunek studiów!

Na kierunku pedagogika specjalna studiów zdobędziesz wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie edukacji specjalnej, integracyjnej oraz rehabilitacji osób z niepełnosprawnością. Będziesz przygotowany do pracy zarówno z osobami z zaburzeniami sensorycznymi (np. wzroku, słuchu), intelektualnymi (różnego stopnia), a także autystycznymi.

Read More
Kierunki pedagogiczne w PolsceKierunki społeczne w PolsceKierunki studiów w PolscenewPoznaj kierunekStudia pedagogiczneStudia społeczne

Resocjalizacja z kryminologią – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku resocjalizacja z kryminologią kształcą przyszłych specjalistów z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz nauk pedagogicznych.

Read More
Kierunki pedagogiczne w PolsceKierunki studiówKierunki studiów w PolscenewPoznaj kierunekStudia pedagogiczne

Resocjalizacja – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku resocjalizacja przygotowują do przeprowadzania czynności zawodowych w zakresie metodyki i zasad pracy resocjalizacyjnej, zadań wychowawczych, terapeutycznych i profilaktycznych, działań prewencyjnych oraz czynności probacyjnych.

Read More
Kierunki medyczne w PolsceKierunki pedagogiczne w PolsceKierunki studiówKierunki studiów w PolscePoznaj kierunekStudia medyczneStudia pedagogiczne

Logopedia – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku logopedia kształcą umiejętności diagnozowania i terapii zaburzeń mowy, jej usprawniania, przeciwdziałania trudnościom związanym z czytaniem i pisaniem oraz bezproblemowym komunikowaniem się.

Read More

Zbliżające się wydarzenia