Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią zapewniają zdobycie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do pełnienia funkcji opiekuńczych, wychowawczych oraz podejmowania działań profilaktycznych i socjoterapeutycznych, a także do wspierania rozwoju podopiecznych i wychowanków w wieku od 0 do 15 lat.

Czytaj dalej

Resocjalizacja z kryminologią – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku resocjalizacja z kryminologią kształcą przyszłych specjalistów z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz nauk pedagogicznych.

Czytaj dalej

Resocjalizacja – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku resocjalizacja przygotowują do przeprowadzania czynności zawodowych w zakresie metodyki i zasad pracy resocjalizacyjnej, zadań wychowawczych, terapeutycznych i profilaktycznych, działań prewencyjnych oraz czynności probacyjnych.

Czytaj dalej

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza pozwalają zdobyć przygotowanie pedagogiczne i uzyskać kwalifikacje zawodowe do pracy w placówkach zajmujących się wychowaniem, opieką osób w różnym wieku: dzieci, młodzieży, osób dorosłych, również w wieku senioralnym, w tym osób będących w sytuacji deprywacji lub kryzysowej.

Czytaj dalej

Logopedia – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku logopedia kształcą umiejętności diagnozowania i terapii zaburzeń mowy, jej usprawniania, przeciwdziałania trudnościom związanym z czytaniem i pisaniem oraz bezproblemowym komunikowaniem się.

Czytaj dalej

Pedagogika specjalna – poznaj kierunek studiów!

Na kierunku pedagogika specjalna studiów zdobędziesz wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie edukacji specjalnej, integracyjnej oraz rehabilitacji osób z niepełnosprawnością. Będziesz przygotowany do pracy zarówno z osobami z zaburzeniami sensorycznymi (np. wzroku, słuchu), intelektualnymi (różnego stopnia), a także autystycznymi.

Czytaj dalej

Zbliżające się wydarzenia