Chemia i technologia żywności – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku chemia i technologia żywności oferują studentom nabycie wiedzy z zakresu podstaw chemii, chemii żywności oraz procesów technologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem technologii cukrów, skrobi i tłuszczów.

Czytaj dalej

Analiza i kreowanie trendów – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku analiza i kreowanie trendów pozwalają zdobyć umiejętności i wiedzę w zakresie monitorowania, analizowania przemian i tendencji rozwojowych, kształtowania się trendów na dynamicznie zmieniającym się rynku dóbr i usług oraz w zakresie przemian społecznych i kulturowych.

Czytaj dalej

Behawiorystyka zwierząt – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku behawiorystyka zwierząt obejmują kształcenie w zakresie etologii i dobrostanu zwierząt różnych gatunków, behawioru oraz optymalizacji warunków utrzymania i użytkowania zwierząt z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i planowanych zmian legislacyjnych.

Czytaj dalej

Inżynieria bezpieczeństwa – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pozwalają zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności dotyczące zagrożeń w różnych obszarach bezpieczeństwa publicznego oraz cywilnego, takich jak awarie przemysłowe, klęski żywiołowe czy wypadki komunikacyjne.

Czytaj dalej

Zielona chemia – poznaj kierunek studiów!

Kierunek studiów zielona chemia to przyszłościowa propozycja, przygotowująca do wyzwań dla sektora chemicznego, takich jak wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju, czy transformacja energetyczna w oparciu o zielony wodór i odnawialne źródła energii.

Czytaj dalej

Zarządzanie w służbach społecznych – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku zarządzanie w służbach społecznych pozwalają zdobyć wiedzę socjologiczną, pedagogiczno-społeczną, prawną i administracyjną niezbędną w funkcjonowaniu instytucji szeroko rozumianych służb społecznych.

Czytaj dalej

Położnictwo – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku położnictwo pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu medycyny perinatalnej, postępowania profilaktycznego i pielęgnacyjnego w odniesieniu do kobiety ciężarnej, rodzącej oraz noworodka w pierwszych dniach jego życia.

Czytaj dalej

Administracja i polityka publiczna – poznaj kierunek studiów!

Kierunek administracja i polityka publiczna przygotowuje specjalistów do pracy w różnego rodzaju instytucjach administracji publicznej oraz podmiotach, których działalność wiąże się z realizowaniem polityki publicznej.

Czytaj dalej

Psychokryminalistyka – poznaj kierunek studiów!

Kierunek studiów psychokryminalistyka umożliwia zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu wielu dziedzin nauki, takich jak psychologia, kryminalistyka, kryminologia, prawo, socjologia, resocjalizacja, czy pedagogika.

Czytaj dalej

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym – poznaj kierunek studiów!

Studenci kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym zdobywają wiedzę z zakresu zabytkoznawstwa, konserwatorstwa i historii sztuki oraz poznają tajniki pracy w muzeach i innych instytucjach związanych z ochroną zabytków.

Czytaj dalej

Administracja i zarządzanie publiczne – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku administracja i zarządzanie publiczne to propozycja przygotowana dla kandydatów przez UMCS w Lublinie. Dwie oferowane specjalności mogą spodobać się tym, którzy chcą zostać specjalistami w dziedzinie administracji.

Czytaj dalej

Geografia i geoinformacja – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku geografia i geoinformacją łączą wiedzę z zakresu geografii fizycznej, społeczno-ekonomicznej oraz zastosowań wiedzy geograficznej w rozwoju społeczno-gospodarczym, jak również ochronie i kształtowaniu środowiska.

Czytaj dalej

Kosmetologia – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku kosmetologia pozwalają zdobyć szeroką teoretyczną i praktyczną wiedzę pozwalającą na wykonywanie zabiegów kosmetycznych, dobór kosmetyków w oparciu o wiedzę farmakologiczną oraz umiejętność posługiwania się aparaturą fizykalną stosowaną w zabiegach.

Czytaj dalej

Zbliżające się wydarzenia