Kierunki chemiczne w Polsce

Kierunki chemiczne w PolsceKierunki studiówKierunki studiów w PolscePoznaj kierunekStudia chemiczne

Chemia budowlana – poznaj kierunek studiów!

Chemia materiałów budowlanych zajmuje szczególne miejsce na pograniczu chemii, technologii, inżynierii materiałowej oraz budownictwa. Stanowi specyficzny, ale dobrze zdefiniowany przez przemysł obszar, obejmujący projektowanie, modyfikację, wytwarzanie oraz analitykę produktów chemicznych, stosowanych w przemyśle budowlanym.

Read More
Kierunki chemiczne w PolsceKierunki studiów w PolscePoznaj kierunekStudia chemiczne

Inżynieria chemiczna i procesowa – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa przygotowują do projektowania, modernizacji, sprawowania nadzoru oraz wdrażania i realizacji procesów technologicznych, prowadzących do przekształcenia surowców w użyteczne produkty o wymaganych właściwościach.

Read More
Kierunki chemiczne w PolsceKierunki studiów w PolscePoznaj kierunekStudia chemiczne

Technologia chemiczna – poznaj kierunek studiów!

Technologia chemiczna zajmuje się wytwarzaniem produktów przemysłowych w wyniku serii procesów chemicznych. Technolog chemik opracowuje techniczne i ekonomiczne metody wytwarzania pewnych produktów oraz ustala warunki, w jakich cały proces produkcyjny się odbywa.

Read More
Kierunki chemiczne w PolsceKierunki studiówKierunki studiów w PolscePoznaj kierunekStudia chemiczne

Chemia i toksykologia sądowa – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku chemia i toksykologia sądowa pozwalają zdobyć szeroką wiedzę i umiejętności praktyczne ze wszystkich dziedzin chemii oraz poznać metody i procedury badawcze stosowane we współczesnej chemii analitycznej i badaniach kryminalistycznych śladów chemicznych.

Read More
Kierunki chemiczne w PolsceKierunki studiówKierunki studiów w PolscePoznaj kierunekStudia chemiczne

Analityka chemiczna – poznaj kierunek studiów!

Kierunek analityka chemiczna to dobry kierunek dla osób, które chcą pracować w laboratorium analitycznym i poznawać sposoby badania składu wyrobów chemicznych, kosmetycznych i farmaceutycznych, próbek środowiskowych oraz próbek biologicznych.

Read More

Zbliżające się wydarzenia