Chemia i technologia żywności – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku chemia i technologia żywności oferują studentom nabycie wiedzy z zakresu podstaw chemii, chemii żywności oraz procesów technologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem technologii cukrów, skrobi i tłuszczów.

Czytaj dalej

Zielona chemia – poznaj kierunek studiów!

Kierunek studiów zielona chemia to przyszłościowa propozycja, przygotowująca do wyzwań dla sektora chemicznego, takich jak wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju, czy transformacja energetyczna w oparciu o zielony wodór i odnawialne źródła energii.

Czytaj dalej

Chemia i inżynieria materiałów – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku chemia i inżynieria materiałów pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu technologii produkcji materiałów, badania ich struktury oraz zastosowań praktycznych w nowoczesnych gałęziach przemysłu.

Czytaj dalej

Chemia – poznaj kierunek studiów!

Obecnie chemia jest przede wszystkim nauką eksperymentalną, której podstawę stanowią reakcje chemiczne prowadzone w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych. Ważnym zagadnieniem chemii jest badanie substancji i ich przemian jakościowych. Nauka ta stara się wyjaśniać mechanizm tych przemian na poziomie cząsteczkowym, szuka też zależności między własnościami substancji, a ich składem i strukturą atomową.

Czytaj dalej

Chemia budowlana – poznaj kierunek studiów!

Chemia materiałów budowlanych zajmuje szczególne miejsce na pograniczu chemii, technologii, inżynierii materiałowej oraz budownictwa. Stanowi specyficzny, ale dobrze zdefiniowany przez przemysł obszar, obejmujący projektowanie, modyfikację, wytwarzanie oraz analitykę produktów chemicznych, stosowanych w przemyśle budowlanym.

Czytaj dalej

Technologia chemiczna – poznaj kierunek studiów!

Technologia chemiczna zajmuje się wytwarzaniem produktów przemysłowych w wyniku serii procesów chemicznych. Technolog chemik opracowuje techniczne i ekonomiczne metody wytwarzania pewnych produktów oraz ustala warunki, w jakich cały proces produkcyjny się odbywa.

Czytaj dalej

Chemia i toksykologia sądowa – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku chemia i toksykologia sądowa pozwalają zdobyć szeroką wiedzę i umiejętności praktyczne ze wszystkich dziedzin chemii oraz poznać metody i procedury badawcze stosowane we współczesnej chemii analitycznej i badaniach kryminalistycznych śladów chemicznych.

Czytaj dalej

Analityka chemiczna – poznaj kierunek studiów!

Kierunek analityka chemiczna to dobry kierunek dla osób, które chcą pracować w laboratorium analitycznym i poznawać sposoby badania składu wyrobów chemicznych, kosmetycznych i farmaceutycznych, próbek środowiskowych oraz próbek biologicznych.

Czytaj dalej

Zbliżające się wydarzenia