Sztuka pisania – studia dla humanistów

Studia na kierunku sztuka pisania skierowane są zarówno do osób myślących o karierze literackiej, jak i do tych, które wiążą swoją przyszłość z pracą w agencjach prasowych czy szeroko pojmowanym sektorze usług medialnych – redakcjach, portalach internetowych, agencjach reklamowych, czy wydawnictwach.

Czytaj dalej

Bałkanistyka – poznaj kierunek studiów!

Bałkanistyka to interdyscyplinarny kierunek studiów, na którym studenci kształcą się w zakresie języków, kultur, historii, systemów politycznych i gospodarczych, a także grup społecznych, narodowych i etnicznych tworzących państwa bałkańskie (słowiańskie i niesłowiańskie).

Czytaj dalej

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi przygotowują specjalistów z zakresu zarządzania dokumentacją współczesną oraz z zakresu informatyki biurowej i archiwalnej.

Czytaj dalej

Filmoznawstwo i kultura mediów – studia dla pasjonatów mediów

Studia na kierunku filmoznawstwo i kultura mediów przygotowują studentów do kompetentnego poznawania i rozumienia twórczości artystycznej w jej rozmaitych wymiarach – historycznym, estetycznym, społecznym, czy ekonomicznym.

Czytaj dalej

Wiedza o teatrze – studia humanistyczne

Studia na kierunku wiedza o teatrze pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu historii form teatralnych, gatunków i konwencji inscenizacyjnych dawnych i współczesnych oraz stylów gry aktorskiej, instytucjach życia teatralnego oraz zasadach dotyczących prawa autorskiego i własności intelektualnej.

Czytaj dalej

Kulturoznawstwo – poznaj kierunek studiów!

Kulturoznawstwo to kierunek studiów idealny dla ludzi ciekawych świata, pragnących zdobywać wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające pełniejsze uczestnictwo w kulturze i rozumienie składających się na nią zjawisk.

Czytaj dalej

Zbliżające się wydarzenia