Filologia czeska – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku filologia czeska to intensywna nauka języka czeskiego, zdobywanie gruntownej wiedzy o historii i czeskich realiach, kulturze i literaturze czeskiej, jak również nauka innych języków – wybranego języka zachodniego i drugiego języka słowiańskiego.

Czytaj dalej

Bałkanistyka – poznaj kierunek studiów!

Bałkanistyka to interdyscyplinarny kierunek studiów, na którym studenci kształcą się w zakresie języków, kultur, historii, systemów politycznych i gospodarczych, a także grup społecznych, narodowych i etnicznych tworzących państwa bałkańskie (słowiańskie i niesłowiańskie).

Czytaj dalej

Angielski język biznesu – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku angielski język biznesu umożliwiają biegłe opanowanie specjalistycznego języka angielskiego w połączeniu z wiedzą z zakresu ekonomii, prawa i mechanizmów życia gospodarczego w kontekście globalizacji i intensyfikacji międzynarodowych kontaktów gospodarczych i handlowych.

Czytaj dalej

Filologia angielska – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku filologia angielska/anglistyka skierowane są do kandydatów z predyspozycjami do nauki języka, łatwością przyswajania nowego słownictwo, dobrą pamięcią i słuchem fonetycznym. Są to także studia idealne dla osób interesujących się historią, kulturą i mediami Wielkiej Brytanii oraz USA.

Czytaj dalej

Filologia hiszpańska – poznaj kierunek studiów!

Studia na tym kierunku pozwalają poznać język hiszpański oraz literaturę i kulturę hiszpańskiego obszaru językowego. Praktyczna znajomość języka hiszpańskiego może być wzbogacona o podstawy drugiego języka – baskijskiego, katalońskiego lub portugalskiego.

Czytaj dalej

Filologia koreańska – poznaj kierunek studiów!

Kierunek filologia koreańska zapewnia rozwój w obszarze języka koreańskiego, swobodę komunikacji oraz intuicję językową zarówno w sytuacjach codziennych, jak i biznesowych. Studenci poznają także kulturę i historię półwyspu koreańskiego.

Czytaj dalej

Zbliżające się wydarzenia