Kierunki historyczne w Polsce

Kierunki historyczne w PolsceKierunki o zarządzaniu w PolsceKierunki studiówKierunki studiów w PolscePoznaj kierunekStudia historyczneStudia z zarządzania

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym – poznaj kierunek studiów!

Studenci kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym zdobywają wiedzę z zakresu zabytkoznawstwa, konserwatorstwa i historii sztuki oraz poznają tajniki pracy w muzeach i innych instytucjach związanych z ochroną zabytków.

Read More
Kierunki historyczne w PolsceKierunki humanistyczne w PolsceKierunki studiówKierunki studiów w PolscePoznaj kierunekStudia historyczneStudia humanistyczne

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi przygotowują specjalistów z zakresu zarządzania dokumentacją współczesną oraz z zakresu informatyki biurowej i archiwalnej.

Read More
Kierunki historyczne w PolsceKierunki studiówKierunki studiów w PolscePoznaj kierunekStudia historyczneStudia humanistyczne

Historia – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku historia pozwalają przede wszystkim zdobyć szeroką wiedzę z zakresu historii Polski i świata, jak również wykształcić szereg umiejętności, między innymi dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych wydarzeń.

Read More
Kierunki historyczne w PolsceKierunki studiówKierunki studiów w PolscePoznaj kierunekStudia historyczneStudia humanistyczne

Archeologia – historyczny kierunek studiów!

Na kierunku archeologia studenci zdobywają specjalistyczną wiedzę dotyczącą archeologii, która umożliwia czynny udział w wykopaliskach na stanowiskach o różnej charakterystyce, odczytywanie i dokumentowanie układów stratygraficznych, obsługę urządzeń pomiarowych, wykonywanie kart katalogu naukowego czy muzealnego, korzystanie ze zbiorów archiwalnych i ich naukowe analizowanie oraz tworzenie ewidencji konserwatorskiej, a także realizację projektów wystawienniczych.

Read More
Kierunki historyczne w PolsceKierunki humanistyczne w PolsceKierunki studiówKierunki studiów w PolscePoznaj kierunekStudia historyczneStudia humanistyczne

Ochrona dóbr kultury i muzealnictwo – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku ochrona dóbr kultury i muzealnictwo kładą nacisk na przekazanie absolwentowi wiedzy z zakresu nauk o sztuce oraz umiejętności …

Read More
Kierunki historyczne w PolsceKierunki studiówKierunki studiów w PolscePoznaj kierunekStudia historyczne

Militarioznawstwo – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku militarioznawstwo pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu historii wojskowości, uzbrojenia i techniki wojskowej oraz myśli wojskowej, jak również umiejętności z zakresu socjologii, komunikacji społecznej, czy promocji i popularyzacji zdobytej wiedzy.

Read More
Kierunki historyczne w PolsceKierunki studiówKierunki studiów w PolscePoznaj kierunekStudia historyczne

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo – poznaj kierunek studiów!

Kierunek studiów archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo przygotowuje specjalistów w zakresie koordynowania czynności kancelaryjnych, elektronicznego zarządzania dokumentacją oraz brokerów informacji w mediach i przedsiębiorstwach.

Read More
Kierunki historyczne w PolsceKierunki studiówKierunki studiów w PolsceKierunki turystyczne w PolscePoznaj kierunekStudia turystyczne

Studia śródziemnomorskie – podróże historyczne. Poznaj kierunek studiów!

Studia śródziemnomorskie – podróże historyczne to kierunek studiów, który przygotowuje pracowników sektora usług turystycznych, nakierowanych na tematykę …

Read More
Kierunki historyczne w PolsceKierunki studiówKierunki studiów w PolscePoznaj kierunekStudia historyczne

Geowizualizacja historyczna i archeologiczna – poznaj kierunek studiów!

Geowizualizacja historyczna i archeologiczna pozwala zdobyć wiedzę łączącą kompetencje archeologa, geografa i historyka oraz umiejętności informatyczne. Studenci kierunku Geowizualizacja historyczna

Read More

Zbliżające się wydarzenia