Kierunki historyczne w PolsceKierunki o zarządzaniu w PolsceKierunki studiów w PolscePoznaj kierunekStudia historyczneStudia z zarządzania

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym – poznaj kierunek studiów!

Studenci kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym zdobywają wiedzę z zakresu zabytkoznawstwa, konserwatorstwa i historii sztuki oraz poznają tajniki pracy w muzeach i innych instytucjach związanych z ochroną zabytków.

Dodatkowym atutem studiów na kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym jest poznawanie podstawowych technik prezentacji danych przestrzennych w formie map cyfrowych oraz zyskanie wiedzy, potrzebnej do odpowiedniego wykorzystywania oprogramowania narzędziowego GIS. Nie tylko wykłady, ale i ćwiczenia są istotnym elementem kształcenia. Część zajęć w ramach praktyk studenckich prowadzona jest w muzeach i instytucjach kultury. Studenci tego kierunku uczestniczą także w krajowych i zagranicznych wyjazdach badawczych.

Szukaj odpowiedzi na pytania dotyczące kierunku Zarządzanie dziedzictwem kulturowym

Czego nauczysz się na studiach?

W których miastach można studiować kierunek Zarządzanie dziedzictwem kulturowym?

W ofercie których uczelni w Polsce znajdziesz kierunek Zarządzanie dziedzictwem kulturowym?

Jakie są perspektywy zawodowe absolwentów kierunku Zarządzanie dziedzictwem kulturowym?


Czytaj więcej


Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia