Kierunki studiów KrakówStudia historyczneStudia humanistyczneStudia Kraków

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo – studia w Krakowie

Na kierunku archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo zdobędziesz wiedzę i kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu archiwisty oraz infobrokera dostosowane do współczesnych realiów i nowoczesnych technik informacyjnych.

Studia na kierunku archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo prowadzą dwie krakowskie uczelnie publiczne: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Studia proponowane przez UPJP2 w Krakowie są ukierunkowane na kształcenie przyszłych archiwistów, zarządców dokumentacji oraz infobrokerów. Program został pomyślany w taki sposób, aby absolwenci stali się specjalistami informacji niezależnie od sposobu jej wytworzenia i formy zapisu. W procesie kształcenia położono nacisk na bezpieczne przechowywanie dokumentacji elektronicznej, zarządzania informacją, przetwarzania danych, infobrokeringu czyli pozyskiwania, oceny, analizy i dostarczania różnego typu informacji na zlecenie.

Coraz szybciej rozrastające się zasoby informacji dostępne w sieci sprawiają coraz większe trudności osobom nieposiadającym doświadczenia i umiejętności w korzystaniu z nich, czyli także w wyszukiwaniu informacji. Tu pojawiają się możliwości dla aktywności brokera informacji (infobrokera), czyli osoby która oferuje swoje usługi w zakresie odnalezienia i udzielenia konkretnej informacji. Ale też zobowiązuje się do jej weryfikacji, nie tylko dając gwarancję trafności znalezionej informacji w stosunku do zleconych poszukiwań, jej jakości, ale także pomaga – jeśli zachodzi taka potrzeba – w zrozumieniu pozyskanych informacji i ich źródeł.

Połączenie kształcenia archiwalnego z kształceniem z zakresu zarządzania zapisami informatycznymi w przyszłości przysporzy także archiwistów posiadających kompetencje w zakresie zastosowania i wykorzystania nowoczesnej technologii informacyjnej i komunikacyjnej w różnych formach działalności związanej z funkcjonowaniem archiwów. Także specjalistów w zakresie wszechstronnego wyszukiwania informacji w bazach danych i w sieci Internet oraz tworzenia i udostępniania specjalistycznych baz informacyjnych.

Absolwent tego kierunku będzie mógł pracować w instytucjach kultury takich jak archiwa historyczne, działy rękopisów bibliotek czy muzeów. Miejsce pracy znajdzie również w archiwach zakładowych i składnicach akt – miejscach w urzędach i firmach, gdzie jest przechowywana cała dokumentacja organizacji. Może również pracować w jednostkach nie merytorycznych – biurach i kancelariach oraz na samodzielnym stanowisku koordynatora czynności kancelaryjnych. Absolwent posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne pozwalające na pracę z informacją w postaci analogowej (dokumentacja papierowa, fotografie, materiały audiowizualne) oraz cyfrowej

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Absolwent tego kierunku na UKEN w Krakowie będzie posiadać umiejętności w zakresie m.in.:

  • profesjonalnego wyszukiwania, oceniania, selekcjonowania, przetwarzania i udostępniania informacji;
  • obsługi systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją;
  • porządkowania i selekcji dokumentacji;
  • analizy i krytyki źródeł, orientację w literaturze przedmiotu;
  • odczytywania dokumentacji powstałej na ziemiach polskich;
  • zbierania informacji ogólnych o rynku określonych usług czy towarów;
  • organizowania dostępu do zewnętrznych polskich i zagranicznych źródeł elektronicznej informacji oraz funkcjonowania w oparciu o programy do obsługi własnych warsztatów informacji.

Studia wyposażą absolwenta w wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu archiwisty (zarówno w archiwach historycznych, jak i bieżących) i infobrokera oraz przygotują do pracy na stanowiskach biurowych w urzędach administracji publicznej oraz w innych instytucjach sektora publicznego i prywatnego gromadzących i przetwarzających dokumentację oraz informację.

Kierunek archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo w Krakowie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia historyczne Kraków. Interesujesz się działalnością człowieka w przeszłości i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia historyczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Muzykologia w Krakowie

Muzykologia to kierunek studiów, który przygotowuje przyszłych animatorów kultury, redaktorów…

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia