Kierunki studiówKierunki studiów KrakówStudia historyczneStudia humanistyczneStudia Kraków

Historia – studia w Krakowie

Wydarzenia, daty, postaci historyczne to wszystko jest oczywiście obecne, gdy uczysz się historii. Ciekawe jest jednak również poznawanie procesów, które miały bezpośredni lub pośredni wpływ na przeszłość a często mają też i na teraźniejszość. Warto sprawdzić, na których uczelniach w Krakowie można studiować kierunek historia?

Kandydaci na studia historyczne w Krakowie mogą wybierać w szerokiej ofercie kierunków historycznych jak i uczelni, na których są one prowadzone. Kierunek historia znajduje się aktualnie wśród propozycji trzech uczelni.

Historia na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

W trakcie studiów przyszły absolwent otrzymuje możliwość kształcenia historycznego na najwyższym poziomie dzięki kadrze doświadczonych dydaktyków i naukowców. Dużą rolę odgrywa nacisk na osobisty rozwój studentów oraz zdobycie umiejętności potrzebnych na współczesnym rynku pracy, nie tylko w zawodzie historyka. Dzięki współpracy uczelni z podmiotami polskimi i zagranicznymi przyszli historycy mają dostęp do państwowych i kościelnych archiwów, uczestniczą w pracach studenckich kół tematycznych, objazdach terenowych finansowanych przez uczelnię, konferencjach naukowych oraz spotkaniach z uznanymi badaczami oraz świadkami historii.

Program studiów I i II stopnia sprawia, że studenci mają możliwość nabycia wszechstronnej wiedzy historycznej z każdej epoki, również z uwzględnieniem ścieżki regionalnej, w tym dziejów Krakowa. Studenci poznają różne aspekty dziejów społecznych, gospodarczych i politycznych państw oraz bogatą panoramę historii chrześcijaństwa. Duży akcent w programie studiów położono na odkrywanie życia codziennego w przeszłości, a także zapoznanie się z tradycjami kulinarnymi Polski i świata.

Na wykładach monograficznych studenci dowiadują się m.in. o tym, co pijał Dante w Rawennie pisząc Boską komedię oraz poznają technologię produkcji dawnego piwa (recepturę średniowiecznego Piwa Krakowskiego Białego odtworzył nasz wykładowca dr hab. Sławomir Dryja). Natomiast zainteresowani historią współczesną i politologią dowiedzą się m.in. o zmaganiach ludzkości z totalitaryzmami, poznają najważniejsze doktryny polityczne i prawne oraz zastanowią się w jaki sposób totalitarna i imperialna przeszłość Rosji oddziałuje na jej życie polityczne.

Kierunek historia na Uniwersytecie Jagiellońskim

Na program studiów składają się zajęcia wspólne dla wszystkich studentów oraz zajęcia, które studenci realizują w ramach obligatoryjnej ale dowolnie wybranej przez siebie przed rozpoczęciem I roku jednej z trzech specjalizacji: nauczycielskiej, archiwistycznej lub antropologii historycznej.

W program wspólnym studenci na konwersatoriach i wykładach zapoznawani są z kolejnymi (zajęcia sekwencyjne) epokami historycznymi począwszy od historii starożytnej po dzieje najnowsze. Otrzymują przy tym szeroką wiedzę zarówno z historii Polski jak i powszechnej. Choć poszczególne moduły programu mają charakter obligatoryjny (student musi nabyć wiedzę o wszystkich epokach) program daje możliwość szerokiego wyboru w ramach modułów epokowych między konkretnymi wykładami (2-3 z historii powszechnej i 2-3 Polski z każdej epoki).

O propozycjach możesz dowiedzieć się więcej wybierając uczelnię i kierunek z listy poniżej

Kierunek historia w Krakowie

Więcej informacji o kierunkach historycznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia historyczne Kraków. Interesujesz się działalnością człowieka w przeszłości i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia historyczne w Polsce.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie .

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia