Kierunki studiów KrakównewStudia KrakówStudia techniczne

Inżynieria materiałowa w Krakowie

Jeśli interesują Cię studia techniczne w Krakowie, to koniecznie dowiedz się więcej o przyszłościowym kierunku inżynieria materiałowa. Które krakowskie uczelnie go prowadzą?

Studia na kierunku inżynieria materiałowa mają w swoich ofertach dwie renomowane krakowskie uczelnie techniczne: Politechnika Krakowska oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Inżynieria materiałowa na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Kierunek inżynieria materiałowa – propozycja Politechniki Krakowskiej – jest interdyscyplinarną nauką zajmującą się budową materiałów, metodami kształtowania i badań ich własności. Wykorzystuje osiągnięcia fizyki, chemii, elektroniki i szeregu nauk technicznych, służy także biologii i medycynie, tworząc podstawy wielu dokonań inżynieryjnych XXI wieku. Inżynieria materiałowa jest jednym z kierunków przyszłości ze względu na nieustanny postęp w dziedzinie materiałów, ma ona istotny wpływ na rozwój nowoczesnego przemysłu.

Specjalności:

 • Materiały konstrukcyjne i kompozyty (studia stacjonarne i niestacjonarne),
 • Inżynieria spajania materiałów (studia niestacjonarne),
 • Technologie druku 3D (studia stacjonarne),
 • Materiały i technologie przyjazne środowisku (studia stacjonarne i niestacjonarne).

Praktyki studenckie stanowią integralną część programu nauczania i są pierwszym krokiem rozpoczynającym własną ścieżkę kariery zawodowej. Studenckie praktyki obowiązkowe oraz dodatkowe jak również i staże przemysłowe mają na celu podwyższenie kompetencji w obszarze wiedzy i umiejętności związanych z kierunkiem nauczania na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki. Jest to również doskonała możliwość praktycznego zastosowania zdobytej na studiach wiedzy teoretycznej, weryfikacji swoich celów zawodowych oraz nawiązania kontaktów. Praktyka pozwala również na ocenę własnych mocnych stron i obszarów wymagających dalszego doskonalenia. Podczas odbywania praktyk Student ma możliwość kształtowania kultury zawodowej oraz właściwych postaw etycznych. Obecny rynek pracy preferuje kandydatów, którzy poza zdobytą na studiach wiedzą posiadają również umiejętności i doświadczenie zawodowe. Praktyki i staże można realizować zarówno na terenie całego kraju, jak i za granicą, dzięki szerokiej współpracy Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki z licznymi jednostkami naukowymi jak i firmami.

Inżynieria mechaniczna i materiałowa w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Absolwent studiów I stopnia na kierunku inżynieria mechaniczna i materiałowa na AGH w Krakowie posiada wiedzę z zakresu:

 • podstawowych zagadnień z przedmiotów ogólnych (matematyka, fizyka, chemia, informatyka),
 • podstawowych zagadnień z przedmiotów technicznych tj. grafiki inżynierskiej, mechaniki, wytrzymałości elementów maszyn, konstrukcji maszyn, mechaniki płynów, termodynamiki,
 • budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn,
 • posiada znajomość zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych,
 • realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn oraz prac wspomagających projektowanie maszyn,
 • nauk o materiałach inżynierskich metalowych, ceramicznych, z tworzyw sztucznych i kompozytowych,
 • podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania, w tym zarządzania jakością, bezpieczeństwem,
 • ochrony własności intelektualnej, prawa patentowego i transferu technologii.

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • dokonać doboru materiałów inżynierskich do różnych zastosowań, technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów,
 • jest przygotowany do udziału w projektowaniu materiałowym oraz do współpracy z eksploatatorami materiałów inżynierskich, konstruktorami i specjalistami z zakresu projektowania, wytwarzania, przetwórstwa i zastosowania materiałów inżynierskich,
 • formułować racjonalne wnioski dotyczące stosowania materiałów inżynierskich w różnych produktach,
 • posiada umiejętności korzystania z informacji technicznej,
 • wykorzystać narzędzia informatyczne do analizy i przetwarzania danych,
 • pracować indywidualnie i w zespole.

Perspektywy zawodowe:

 • projektanci i konstruktorzy maszyn i urządzeń,
 • inżynierowie w zakładach produkcyjnych,
 • kontrolerzy jakości w działach produkcyjnych,
 • inżynierowie odpowiedzialni za planowanie zamówień w procesie produkcji,
 • inżynier (np. główny inżynier w zakładzie, inżynier ds. produktu, ds. testów, ds. walidacji),
 • konsultanci w zakresie doboru materiałów konstrukcyjnych.

Kierunek inżynieria materiałowa w Krakowie

Interesują Cię szczegóły dotyczące kierunków technicznych – sprawdź naszą stronę studia techniczne Kraków. Interesujesz się techniką, chcesz poznać więcej propozycji w tym zakresie na terenie całego kraju zobacz również: Studia techniczne w Polsce. Dla tych, którzy interesują się informatyką odpowiednie informacje na stronie studia informatyczne Kraków.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia