Technologie przemysłu 4.0 w Krakowie

Studia na kierunku technologie przemysłu 4.0 to doskonała odpowiedź jednej z krakowskich uczelni na potrzeby rynku pracy. Chcesz studiować przyszłościowy kierunek, poznaj ten z ofert Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Czytaj dalej

Rewitalizacja terenów zdegradowanych w Krakowie

Zdobądź wiedzę i umiejętności z zakresu rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych oraz sposobów bieżącej naprawy szkód przemysłowych.

Czytaj dalej

Ekologiczne źródła energii w Krakowie

Dynamicznie rozwijający się rynek OZE wymaga coraz większego zaangażowania specjalistów z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń odnawialnych źródeł energii.

Czytaj dalej

Edukacja techniczno-informatyczna w Krakowie

Przeglądasz techniczne kierunki studiów w Krakowie i nie możesz się zdecydować? Sprawdź jakie perspektywy otwiera przed absolwentami kierunek edukacja techniczno-informatyczna.

Czytaj dalej

Inżynieria produkcji w Krakowie

Specjaliści z kompetencjami związanymi z procesami i systemami produkcyjnymi są rozchwytywani na rynku pracy. Wykształcenie w tym obszarze zdobyć można na kierunku inżynieria produkcji, który proponuje kandydatom Politechnika Krakowska.

Czytaj dalej

Ceramika w Krakowie

Zdobądź wiedzę i umiejętności z zakresu wytwarzania i analizy surowców oraz produktów ceramicznych, z uwzględnieniem historii ceramiki i prowadzenia prac konserwatorskich.

Czytaj dalej

Elektrotechnika i automatyka w Krakowie

Studia na kierunku elektrotechnika i automatyka to doskonała okazja na zdobycie kompetencji potrzebnych w takich branżach jak elektronika, elektrotechnika. Studia na tym kierunku podjąć można na Politechnice krakowskiej.

Czytaj dalej

Inżynieria wzornictwa przemysłowego w Krakowie

Kierunek studiów inżynieria wzornictwa przemysłowego to propozycja dla tych kandydatów, którzy czują w sobie duszę artystyczną i chcą ją spożytkować na zaprojektowane produktu zgodnie z daną specyfiką techniczną oraz wymaganiami dotyczącymi ergonomii i estetyki. Studia znajdują się w ofercie Politechniki Krakowskiej.

Czytaj dalej

Inżynieria medyczna w Krakowie

Rosnące znaczenie technik komputerowych i inżynieryjnych w medycynie oraz nieustanny rozwój technologii sprawia, że branża biomedyczna zyskuje na popularności. Chcesz studiować kierunek inżynieria medyczna? Wybierz ofertę, którą dla kandydatów przygotowała Politechnika Krakowska.

Czytaj dalej

Inżynieria czystego powietrza w Krakowie

Studia na kierunku Inżynieria czystego powietrza to studia inżynierski w całości poświęcone dbałości o poprawę jakości powietrza. Te studia, które zainteresują na pewno tych wszystkich, którym nie są obojętne problemy ekologiczne, dla kandydatów przygotowała Politechnika Krakowska.

Czytaj dalej

Inżynieria biomedyczna – studia w Krakowie

Wybierz inżynierię biomedyczną – zostań specjalistą wspierającym medycynę w zakresie informatyki, elektroniki, inżynierii materiałowej, biomechaniki i robotyki.

Czytaj dalej

Inżynieria i monitoring środowiska – studia w Krakowie

W czasach, kiedy ochrona środowiska ma ogromne znaczenie i rośnie ilość problemów z nią związanych, kadry inżynierskie zajmujące się tą tematyką mają coraz więcej pracy.

Czytaj dalej

Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi – studia w Krakowie

Studenci kierunku inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi przygotowują się przede wszystkim do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, ale ich perspektywy zawodowe są znacznie szersze.

Czytaj dalej

Inżynieria i ochrona środowiska – studia w Krakowie

Jeśli myślisz o tym, by wybrać kierunek studiów łączący nauki techniczne z przyrodniczymi, to inżynieria i ochrona środowiska może być strzałem w dziesiątkę!

Czytaj dalej

Inżynieria i gospodarka wodna – studia w Krakowie

Zmiany klimatyczne, powodzie, susze – to główne problemy, które starają się zaradzić nowocześni inżynierowie. Wybierz studia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna w Krakowie!

Czytaj dalej

Inżynieria górnicza – studia w Krakowie

Na kierunku inżynieria górnicza poznasz m.in. geologię złóż, geomechanikę i maszyny górnicze oraz dowiedz się jak bezpiecznie i proekologicznie kierować procesami wydobywczymi.

Czytaj dalej

Środki transportu i logistyka w Krakowie

Studia na kierunku środki transportu i logistyka to szansa poznania nowoczesnych technik komputerowego wspomagania prac inżynierskich, kształtowania systemów i technologii transportowych

Czytaj dalej

Elektrotechnika – studia w Krakowie

Jeśli wybierasz się na studia techniczne w Krakowie i myślisz o tym, żeby wybrać kierunek elektrotechnika – polecamy lekturę artykułu, który dostarczy Ci najważniejszych informacji.

Czytaj dalej

Automatyka i robotyka w Krakowie

Do studiowania na kierunku automatyka i robotyka specjalnie nie trzeba zachęcać. jest to kierunek, który śmiało zaliczyć można do najbardziej

Czytaj dalej