Kierunki studiów KrakówStudia KrakówStudia techniczne

Inżynieria i monitoring środowiska – studia w Krakowie

Kierunek inżynieria i monitoring środowiska to dobry wybór w czasach, kiedy ochrona środowiska ma ogromne znaczenie i rośnie ilość problemów z nią związanych. Kadry inżynierskie zajmujące się tą tematyką mają coraz więcej pracy.

Studia na kierunku inżynieria i monitoring środowiska proponuje kandydatom Akademia Górniczo–Hutnicza w Krakowie (prowadzi je Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH).

Absolwent studiów I stopnia potrafi: identyfikować i analizować większość zagrożeń wynikających z emisji substancji i energii do środowiska, posługiwać się podstawowymi technikami pomiarowymi i obliczeniowymi oraz przepisami prawnymi stosowanymi w inżynierii środowiska oraz, w ocenie stanu środowiska i wpływu na środowisko, korzystać z zasobów i systemów informacji przestrzennej oraz wybranych narzędzi informatycznych stosowanych do wspomagania procesów projektowania i analiz eksperckich z zakresu inżynierii środowiska, dobierać odpowiednie metody i techniki wykorzystywane w ochronie, kształtowaniu i odnowie środowiska oraz gospodarce odpadami, a także ocenić ich główne wady i zalety oraz efektywność zastosowanych rozwiązań.

Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie i odbywają się w czasie letniej przerwy pomiędzy 6 i 7 semestrem studiów stacjonarnych I stopnia. Praktyka ta ma charakter indywidualny, a jej miejsce i cele są tak dobierane, aby student miał możliwość zapoznania się z wybranymi stanowiskami pracy i zadaniami związanymi z branżą inżynierii środowiska. Praktyki odbywają się m.in. w działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych i organów administracji, inspektoratach ochrony środowiska, regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska, regionalnych zarządach gospodarki wodnej, przedsiębiorstwach oferujących usługi lub produkty w obszarze inżynierii środowiska (w tym w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji oraz w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania) oraz na terenie obiektów inżynierii środowiska (w tym obiektów gospodarki wodno-ściekowej lub odpadowej).

Absolwenci kierunku mogą pracować jako: eksploratorzy i projektanci urządzeń i instalacji oczyszczania gazów odlotowych oraz obiektów gospodarki wodno-ściekowej, odpadowej i rekultywowanych, eksploratorzy, projektanci i kierownicy robót budowlanych w zakresie budowli hydrotechnicznych oraz sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, menadżerowie, specjaliści, inspektorzy lub audytorzy ds. ochrony środowiska, monitoringu środowiska i zarządzania środowiskowego, menadżerowie i konsultanci w sektorze usług komunalnych, budownictwa energooszczędnego i wykorzystania OZE, eksperci ds. ocen oddziaływania na środowisko, pozwoleń środowiskowych, programów ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami.

Kierunek inżynieria i monitoring środowiska w Krakowie

Interesują Cię szczegóły dotyczące kierunków technicznych – sprawdź naszą stronę studia techniczne Kraków. Interesujesz się techniką, chcesz poznać więcej propozycji w tym zakresie na terenie całego kraju zobacz również: Studia techniczne w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia