Kierunki studiów KrakównewStudia KrakówStudia techniczneTOP KrakówTop studia

Mechanika i budowa maszyn w Krakowie

Jeśli interesują Cię studia techniczne i myślisz o tym, by wybrać kierunek mechanika i budowa maszyn w Krakowie, to w tym artykule znajdziesz najważniejsze informacje z tego zakresu!

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn proponują kandydatom dwie krakowskie publiczne uczelnie techniczne: Politechnika Krakowska oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Dowiedz się więcej!

Mechanika i budowa maszyn na Politechnice Krakowskiej

Kształcenie na kierunku mechanika i budowa maszyn, który prowadzi Politechnika Krakowska, obejmuje wiedzę i umiejętności umożliwiające konstruowanie i przygotowanie produkcji maszyn urządzeń i instalacji w różnych gałęziach przemysłu zgodnie z wybraną specjalnością ale też łatwość przystosowania się do innych wymagań inżynierskich dzięki bardzo dobrej podbudowie teoretycznej.

Kierunek ten łączy tradycję Wydziału Mechanicznego z najbardziej nowoczesnymi trendami przemysłowymi i dydaktycznymi. Jest to kierunek nastawiony przede wszystkim na konstrukcje maszyn i urządzeń z solidną podbudową teoretyczną. Studia zapewniają wykształcenie specjalistów posiadających wiedzę z zakresu mechaniki, wytrzymałości materiałów, techniki cieplnej i przepływowej, jak również specjalistyczne wykształcenie z konstrukcji maszyn, urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, inżynierii bezpieczeństwa. Na wszystkich specjalnościach dużą uwagę kładzie się na symulacje komputerowe wytrzymałościowe, przepływowe i cieplne oraz projektowanie 3D.

Specjalności:

 • Mechanika konstrukcji i materiałów;
 • Komputerowo wspomagane projektowanie inżynierskie;
 • Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne.

Absolwenci są przygotowani do pracy w:

 • przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz w innych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn,
 • jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych,
 • z organizacja produkcji i automatyzacja procesów technologicznych,
 • jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostkach,
 • akredytacyjnych i atestacyjnych,
 • jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych,
 • innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych,
 • wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

Mechanika i budowa maszyn na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Mechanika i budowa maszyn – propozycja studiów na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH – pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu podstawowych przedmiotów technicznych tj. grafiki inżynierskiej, mechaniki, wytrzymałości elementów maszyn, konstrukcji maszyn, mechaniki płynów, termodynamiki; podstawowych zagadnień z zakresu elektrotechniki, elektroniki, automatyki i sterowania, budowy, projektowania, wytwarzania oraz eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych.

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • wykorzystać wiedzę z mechaniki, wytrzymałości do projektowania elementów maszyn i układów mechanicznych,
 • zaprojektować i skonstruować części maszyn, urządzeń i układów mechanicznych,
 • korzystać z technik komputerowego wspomagania projektowania (CAE) w tym aplikacji do modelowania bryłowego i tworzenia dokumentacji technicznej (CAD), komputerowego wspomaganie wytwarzania (CAM), obliczeń numerycznych (MES, CFD) itp.
 • planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski,
 • wykorzystać narzędzia informatyczne do analizy i przetwarzania danych,
 • stosować aparaturę pomiarową w zakresie inżynierii mechanicznej,
 • pracować indywidualnie i w zespole,
 • stosować wiedzę dotyczącą doboru procesów produkcyjnych oraz opracowywania dokumentacji związanej z przepływem produkcji.

Absolwenci kierunku mogą pracować jako:

 • projektanci i konstruktorzy maszyn i urządzeń,
 • inżynier (np. główny inżynier w zakładzie, inżynier ds. produktu, ds. testów, ds. walidacji),
 • inżynierowie w zakładach produkcyjnych,
 • inżynierowie w zakładach energetycznych,
 • inżynierowie dozoru technicznego,
 • specjaliści ds. eksploatacji maszyn, napraw i remontów.

Kierunek mechanika i budowa maszyn w Krakowie

Interesują Cię szczegóły dotyczące kierunków technicznych – sprawdź naszą stronę studia techniczne Kraków. Interesujesz się techniką, chcesz poznać więcej propozycji w tym zakresie na terenie całego kraju zobacz również: Studia techniczne w Polsce. Dla tych, którzy interesują się informatyką odpowiednie informacje na stronie studia informatyczne Kraków.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia