Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi – studia w Krakowie

Studenci kierunku inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi przygotowują się przede wszystkim do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, ale ich perspektywy zawodowe są znacznie szersze.

Studia na kierunku inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi ma w swojej ofercie Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie (Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH).

Absolwenci tego kierunku zdobędą wiedzę z zakresu inżynierii produkcji i jakości w przemyśle, nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu, nauk matematyczno-technicznych oraz nauk o Ziemi, projektowania systemów zarządzania, w tym przede wszystkim zarządzania procesowego, rozwiązywania zagadnień problemowych za pomocą metod i technik inżynierskich, projektowania nowych i nadzorowania istniejących systemów produkcyjnych, rachunkowości finansowej i zarządczej wspomaganej przez systemy informatyczne, współczesnego zarządzania projektowego, zarządzania kosztami, finansami, kapitałem i przedsiębiorstwem, doboru i szkolenia personelu, szeroko pojętego marketingu i logistyki

Nauczą się także jak analizować proces produkcyjny z wykorzystaniem metod i technik inżynierskich w celu jego optymalizacji i prowadzić go w ujęciu zasad ciągłego doskonalenia, świadczyć doradztwo techniczne i organizacyjne w zakresie inżynierii produkcji oraz inżynierii jakości w przemyśle, być menadżerem w przedsiębiorstwie, zarządzać procesami produkcyjnymi, z uwzględnieniem oddziaływania tych procesów na wyniki finansowe firmy, posługiwać się aktualnym oprogramowaniem komputerowym wykorzystywanym w przedsiębiorstwach do celów projektowych, finansowych i organizacyjnych, wykorzystywać współczesne narzędzia do zarządzania projektami, projektować nowe systemy produkcyjne oraz samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą,

Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy na 6 semestrze studiów stacjonarnych oraz na 7 semestrze studiów niestacjonarnych I stopnia. Obok nich koło naukowe organizuje coroczne wyjazdy technologiczne do co najmniej 15 przedsiębiorstw produkcyjnych, realizując w ten sposób dodatkowe 2 tygodnie nieobowiązkowych praktyk studenckich. Zakres praktyk obejmuje m.in. poznanie metod produkcji, zarządzania, procedur organizacji pracy, controllingu procesów, organizacji i zarządzania systemami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Perspektywy zawodowe:

  • przedsiębiorstwa produkcyjne,
  • przedsiębiorstwa usługowe,
  • jednostki projektowe i doradcze,
  • jednostki gospodarcze i administracyjne,
  • jednostki zajmujące się upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii produkcji, organizacji i zarządzania oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uczelnie prowadzące kierunek inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi w Krakowie

Interesują Cię szczegóły dotyczące kierunków technicznych – sprawdź naszą stronę studia techniczne Kraków. Interesujesz się techniką, chcesz poznać więcej propozycji w tym zakresie na terenie całego kraju zobacz również: Studia techniczne w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia