Kierunki studiów PoznańnewStudia PoznańStudia techniczne

Inżynieria środowiska w Poznaniu

Chcesz wybrać studia na kierunku inżynieria środowiska w Poznaniu? Zastanawiasz się, które poznańskie uczelnie prowadzą ten kierunek?

Studia na kierunku inżynieria środowiska proponują dwie poznańskie publiczne uczelnie wyższe: Politechnika Poznańska oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Inżynieria środowiska na Politechnice Poznańskiej

Studenci kierunku inżynieria środowiska, który prowadzi Politechnika Poznańska, zdobywają wiedzę teoretyczną oraz praktyczną poprzez udział w zajęciach projektowych i laboratoryjnych dotyczących instalacji m.in.: ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz technologii uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i utylizacji odpadów. Omawiane zagadnienia powiązane są z trendami budownictwa energooszczędnego i zrównoważonego. Studenci zapoznawani są z certyfikacją energetyczną oraz procedurami badań diagnostycznych. Program studiów jest realizowany przez profesjonalną kadrę mająca styczność z praktyką. Zajęcia odbywają się w na terenie campusu Politechniki Poznańskiej na Piotrowie. Uzupełniającą częścią procesu kształcenia są zajęcia na Stacji Badawczej przy Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach.

Absolwent studiów inżynierskich posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji nieskomplikowanych systemów wodociągowych, kanalizacyjnych, ogrzewczych, ciepłowniczych, gazowych, chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Posiada wiedzę w zakresie racjonalnego gospodarowania energią, ochrony powietrza i ochrony cieplnej budynków, oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych, odnowy wody i unieszkodliwiania odpadów. Jest przygotowany do kierowania zespołami ludzkimi.

A co po studiach? Absolwent spełnia wymagania pozwalające ubiegać się o uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie określonym przez Prawo Budowlane, może prowadzić samodzielną działalność zawodową, pracować w biurach projektowych, przedsiębiorstwach wykonawczych systemów zaopatrzenia w wodę, ciepło i gaz, oczyszczania ścieków, ochrony powietrza, zagospodarowania odpadów, a także przedsiębiorstwach komunalnych, energetyki cieplnej i branży gazowniczej. Jest przygotowany do studiowania na studiach drugiego stopnia (magisterskich).

Inżynieria środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

Studia inżynierskie na kierunku inżynieria środowiska, które proponuje Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, przygotują do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji systemów melioracyjnych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, urządzeń i budowli wodnych, składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków, instalacji wewnętrznych budynków, zabezpieczeń przed zagrożeniami powodzią i suszą, a także regulacji cieków.

Kierunek ten wyróżnia możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w dziedzinie inżynierii środowiska. Szczególny nacisk kładziony jest na wszystkie aspekty działań inżynierskich – projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych, związanych z kształtowaniem zasobów wodnych, z zachowaniem standardów środowiskowych. Połączenie wiedzy i umiejętności inżynierskich z wiedzą i wrażliwością na środowisko, stanowi o unikalności tego kierunku. Po odbyciu praktyki absolwent może się ubiegać o uprawnienia budowlane w zakresie inżynierii hydrotechnicznej, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Perspektywy zawodowe:

  • Administracja publiczna, usługi komunalne (specjalista ds. gospodarki wodnej, melioracji, środowiska);
  • Biura projektowe;
  • Przedsiębiorstwa wykonawczo-budowlane i instalacyjne oraz usługi budowlane;
  • Instytucje związane z zarządzaniem środowiskiem (np. akredytowany weryfikator środowiska);
  • Ośrodki badań i kontroli środowiska;
  • Firmy konsultingowe.

Kierunek inżynieria środowiska w Poznaniu

Interesują Cię szczegóły dotyczące kierunków technicznych – sprawdź naszą stronę studia techniczne Poznań. Interesujesz się techniką, chcesz poznać więcej propozycji w tym zakresie na terenie całego kraju zobacz również: Studia techniczne w Polsce. Dla tych, którzy interesują się informatyką odpowiednie informacje na stronie studia informatyczne Poznań.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Poznaniu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Poznaniu:

Studia w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Uczelnie Poznań

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia