Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu to prestiż i nowoczesność, profesjonalna kadra dydaktyczna oraz uznany dorobek naukowy. Uczelnia w swej misji nawiązuje do wybitnego patrona uniwersytetu – Augusta hrabiego Cieszkowskiego – znakomitego Wielkopolanina, wybitnego filozofa, mecenasa nauki i edukacji rolniczej. Szeroka oferta edukacyjna jest dostosowana do różnorodnych zainteresowań młodzieży, w szczególności do wymogów rynku pracy. Programy kształcenia są innowacyjne, uwzględniają nowoczesne rozwiązania ekologiczne oraz niezbędną wiedzę biologiczną, informatyczną i społeczną.

Kierunki studiów

studia I stopnia

 • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
 • BIOLOGIA STOSOWANA
 • BIOTECHNOLOGIA
 • DIETETYKA
 • EKOENERGETYKA
 • EKONOMIA
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 • GEOTECHNOLOGIE, HYDROTECHNIKA, TRANSPORT WODNY
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA
 • INFORMATYKA STOSOWANA
 • INŻYNIERIA OCHRONY KLIMATU
 • INŻYNIERIA ROLNICZA
 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
 • JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI
 • LEŚNICTWO
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • OGRODNICTWO
 • PROJEKTOWANIE MEBLI
 • ROLNICTWO
 • TECHNOLOGIA DREWNA
 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
 • WETERYNARIA
 • ZOOTECHNIKA

studia podyplomowe

Kontakt i lokalizacja

ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
https://skylark.up.poznan.pl

Zbliżające się wydarzenia