Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

uczelnia publiczna, Poznań

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu to prestiż i nowoczesność, profesjonalna kadra dydaktyczna oraz uznany dorobek naukowy. Uczelnia w swej misji nawiązuje do wybitnego patrona uniwersytetu – Augusta hrabiego Cieszkowskiego - znakomitego Wielkopolanina, wybitnego filozofa, mecenasa nauki i edukacji rolniczej. Szeroka oferta edukacyjna jest dostosowana do różnorodnych zainteresowań młodzieży, w szczególności do wymogów rynku pracy. Programy kształcenia są innowacyjne, uwzględniają nowoczesne rozwiązania ekologiczne oraz niezbędną wiedzę biologiczną, informatyczną i społeczną.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kierunki studiów - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni: puls.edu.pl/upp/kandydat

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni: https://puls.edu.pl/kandydat/studia-podyplomowe

Kontakt

ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
https://skylark.up.poznan.pl

UPP Poznań - aktualności z uczelni, rekrutacja na studia, kierunki

Lokalizacja

Studia w Poznaniu i województwie wielkopolskim