Inżynieria środowiska – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Studia inżynierskie na tym kierunku przygotują do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji systemów melioracyjnych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, urządzeń i budowli wodnych, składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków, instalacji wewnętrznych budynków, zabezpieczeń przed zagrożeniami powodzią i suszą, a także regulacji cieków.

Kierunek ten wyróżnia możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w dziedzinie inżynierii środowiska. Szczególny nacisk kładziony jest na wszystkie aspekty działań inżynierskich – projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych, związanych z kształtowaniem zasobów wodnych, z zachowaniem standardów środowiskowych. Połączenie wiedzy i umiejętności inżynierskich z wiedzą i wrażliwością na środowisko, stanowi o unikalności tego kierunku.

Dziś priorytetem jest ochrona środowiska naturalnego, dlatego gospodarka będzie coraz bardziej zorientowana na świadome i zrównoważone korzystanie z zasobów, wspierając energetykę przyszłości. To sprawia, że przed systemami melioracyjnymi, wodociągowymi, kanalizacyjnymi, czy przed instalacjami oczyszczającymi stawiane są coraz bardziej wyśrubowane normy. Celem jest stworzenie gospodarki o obiegu zamkniętym, gdzie zasoby są wykorzystywane najdłużej jak się da. Kształcimy inżynierów przyszłości. Projektuj innowacyjne systemy. Badaj i usprawniaj funkcjonowanie tych istniejących. Dbaj o niezbędne zasoby dla przyszłych pokoleń.

Perspektywy po studiach

  • Administracja publiczna, usługi komunalne (specjalista ds. gospodarki wodnej, melioracji, środowiska)
  • Biura projektowe
  • Przedsiębiorstwa wykonawczo-budowlane i instalacyjne oraz usługi budowlane
  • Instytucje związane z zarządzaniem środowiskiem (np. akredytowany weryfikator środowiska)
  • Ośrodki badań i kontroli środowiska
  • Firmy konsultingowe

Czytaj więcej – Inżynieria środowiska

Źródło: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia