Zootechnika – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Studenci podejmujący studia inżynierskie na kierunku zootechnika zdobywają wiedzę z zakresu hodowli i produkcji zwierzęcej, a także niezbędne wiadomości dotyczące produkcji roślinnej, uzupełnione informacja-mi ekonomiczno-społecznymi i organizacyjnymi oraz zagadnieniami związanymi z ochroną przyrody i środowiska naturalnego.

Dobrostan zwierząt to dbałość o nie same, a w konsekwencji ograniczanie niekorzystnych efektów środowiskowych hodowli zwierząt. To prawidłowe żywienie, które odgrywa bardzo ważną rolę zarówno w prawidłowym rozwoju zwierząt czy ochronie przed chorobami. To również zapewnianie wysokiej jakości produktów pochodzenia zwierzęcego. Dlatego istnieje potrzeba standaryzacji produkcji zwierzęcej, zwłaszcza w jej intensywnych formach. Świat potrzebuje takich standardów ze względów bezpieczeństwa i konkurencji wynikających ze zwiększającej się populacji ludzi oraz poprzez wzgląd na dobro zwierząt. 

Studia pierwszego stopnia realizowane są na trzech specjalnościach: hodowla zwierząt, hodowla zwierząt wolnożyjących i amatorskich, ekologiczny chów zwierząt.

Perspektywy po studiach

  • Jednostki prowadzące chów i hodowlę zwierząt
  • Jednostki rządowe i samorządowe związane z rolnictwem
  • Doradztwo rolnicze
  • Wytwórnie pasz
  • Jednostki nadzoru hodowlanego
  • Służby inseminacyjne
  • Przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem zwierząt oraz surowcami i produktami pochodzenia zwierzęcego

Czytaj więcej – Zootechnika

Źródło: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu –

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia