Kierunki studiówKierunki studiów RzeszówStudia RzeszówStudia społeczne

Bezpieczeństwo wewnętrzne – Uniwersytet Rzeszowski

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne pozwalają poznać zasady funkcjonowania państwa związanych z bezpieczeństwem. W zależności od wybranej ścieżki specjalnościowej absolwent zdobywa konkretną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które są niezbędne w przygotowaniu do pracy w służbach mundurowych, administracji publicznej i jednostkach samorządu terytorialnego.

W ramach studiów I stopnia o profilu praktycznym na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne realizowane są dwie ścieżki specjalnościowe: Bezpieczeństwo publiczne i Zarządzanie kryzysowe.

Studia w zakresie ścieżki specjalnościowej bezpieczeństwo publiczne pozwalają na poznanie zadań administracji terytorialnej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego; zarządzania w sektorze publicznym; funkcjonowania Policji, Straży Granicznej; sił zbrojnych, służb specjalnych, Państwowej straży Pożarnej, Straży Miejskiej Gminnej; organizacji i bezpieczeństwa imprez masowych; zasad funkcjonowania obrony cywilnej; PR w zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym. W ramach tej ścieżki prowadzone są warsztaty z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz rozwoju personalnego.

Studia w zakresie ścieżki specjalnościowej zarządzanie kryzysowe pozwalają na poznanie podstaw prawnych zarządzania kryzysowego; decydowania w zarządzaniu kryzysowym; instytucji i organizacji zarządzania kryzysowego w Polsce; logistyki w zarządzaniu kryzysowym; psychologii sytuacji kryzysowych; podstaw medycyny katastrof; likwidacji skutków sytuacji kryzysowych; zarządzania informacją w sytuacjach kryzysowych; negocjacji i mediacji w sytuacjach kryzysowych; pracy mediów w sytuacjach kryzysowych. W ramach tej ścieżki prowadzone są warsztaty z zakresu symulacji kryzysowych oraz rozwoju personalnego.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne zna zasady funkcjonowania instytucji państwa, których przedmiot działalności jest związany z bezpieczeństwem. Dotyczy to praktycznej znajomości norm prawnych regulujących ich funkcjonowanie, wiedzy na temat zadań administracji publicznej w tym wymiarze oraz problematyki z zakresu zarządzania kryzysowego. Posiada praktyczną wiedzę z obszaru nauk społecznych, związaną z zagadnieniami dotyczącymi polityki bezpieczeństwa państwa. Rozróżnia rodzaje zagrożeń dla bezpieczeństwa we współczesnym świecie oraz zna sposoby przeciwdziałania tym zagrożeniom. Posiada umiejętności w zakresie strzelectwa i samoobrony.

Absolwent kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, docenia znaczenie efektywności pracy zespołowej w organizacjach politycznych, w strukturach administracji publicznej, instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli. Nabywa umiejętności do kierowania małymi zespołami ludzkimi. Zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w stopniu umożliwiającym swobodną konwersację z obcokrajowcami na tematy ogólne oraz związane ze studiowanym kierunkiem.

Strona kierunku: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, Uniwersytet Rzeszowski

Poznaj inne propozycje kierunków: Uniwersytet Rzeszowski

Materiały: opis kierunku na stronie Uczelni

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Rzeszów. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

CZYTAJ TAKŻE:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Rzeszowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Rzeszowie:

Studia w Rzeszowie

Kierunki studiów w Rzeszowie

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Uczelnie Rzeszów

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia