Kierunki studiów Wrocławrodzaje studiów WrocławStudiaStudia rolniczeStudia Wrocławżywność i żywienie człowieka

Studia rolnicze we Wrocławiu

Jeśli interesują Cię studia rolnicze we Wrocławiu, to znajdziesz je na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Czekają na Ciebie m.in. rolnictwo, technologia żywności i żywienie człowieka, agrobiznes i inne.

Kandydaci wybierający się na studia rolnicze we Wrocławiu mogą liczyć na różnorodne propozycje przygotowane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Możesz zaplanować swoją karierę zawodową związaną z rolnictwem, zootechniką, dietetyką, agroinżynierią, wybierając kierunek łączący interesujące Cię dziedziny: nauki techniczne, ścisłe, ekonomiczne, czy z zakresu nauk o zdrowiu.

Agroinżynieria na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Studia na kierunku agroinżynieria, prowadzone przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, uczą ekonomicznego podejścia do przedsiębiorstw związanych z działalnością rolniczą i świadczących usługi dla gospodarstw rolnych.

Zdobędziesz wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania produkcją, usprawniania i automatyzacji procesów, projektowania, konstruowania i eksploatacji maszyn, urządzeń i pojazdów rolniczych, a także poznasz i opanujesz zaawansowane programy obliczeniowe i graficzne.

Zakresy tematyczne:

 • elektrotechnika, automatyka
 • maszyny rolnicze
 • technika pojazdowa
 • techniki CAD/CAM/CAE, projektowanie 2D i 3D
 • rolnictwo 4.0
 • ochrona roślin
 • odnawialne źródła energii

Perspektywy zawodowe:

 • gospodarstwa rolne,
 • punkty dystrybucji sprzętu rolniczego,
 • serwisy maszyn rolniczych, sieci dilerskie,
 • biura projektowe,
 • dilerzy pojazdów – nie tylko rolniczych,
 • sektory związane z przechowywaniem i dystrybucją płodów i produktów rolnych,
 • instytucje doradcze i zarządzające związane z rolnictwem, zwłaszcza w obszarze techniki rolniczej.

Technologia żywności i żywienie człowieka na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Kierunek studiów technologia żywności i żywienie człowieka na UPWr łączy specjalistyczną wiedzę z zakresu przetwarzania żywności i technologii produkcji, z nowoczesnym i innowacyjnym podejściem biznesowym do prowadzenia przedsiębiorstw.

W toku kształcenia uzyskasz niezbędną wiedzę z zakresu żywienia człowieka, zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, a także zarządzaniem przedsiębiorstwami z  uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i prawnych, ochrony własności przemysłowej oraz prawa autorskiego. Dzięki temu dowiesz się, jak odpowiednio modyfikować skład, wzbogacać żywność w dodatkowe substancje funkcjonalne, a także nabędziesz niezbędną wiedzę dotyczącą przygotowania, przetwarzania, pakowania, magazynowania, transportu i wprowadzania do obrotu żywności. 

Perspektywy zawodowe:

 • zakłady przemysłu spożywczego i fermentacyjnego,
 • zakłady żywienia zbiorowego i gastronomii,
 • laboratoria badań żywności, wody,
 • stacje sanitarno-epidemiologiczne,
 • placówki badawcze.

Rolnictwo na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Studia na kierunku rolnictwo, proponowane przez UPWr, pozwalają zdobyć wiedzę w zakresie technologii produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej, prowadzonej zgodnie z zasadami rolnictwa integrowanego.

Studenci zdobywają również podstawową wiedzę biologiczno-chemiczną i ekologiczną, a także poznają podstawy ekonomiki, organizacji i zarządzania produkcją oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej. Uczą się wykonywać i opracowywać projekty nowych rozwiązań technologicznych oraz przetwarzać dane przy użyciu nowoczesnych technik informatycznych. Studia na kierunku rolnictwo przekazują bogatą wiedzę z zakresu agronomii, ogrodnictwa, zootechniki, technologii żywności, ekonomiki oraz organizacji i zarządzania w rolnictwie. 

Absolwent rolnictwa będzie przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej, doradztwie rolniczym, przedsiębiorstwach pracujących na rzecz rolnictwa, a także do prowadzenia gospodarstw rolniczych w kraju i za granicą zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz zasad dobrej praktyki rolniczej.

Zootechnika na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Kierunek studiów zootechnika, który ma w swojej ofercie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pozwala zdobyć wiedzę z zakresu biologii rozrodu, genetyki oraz metod doskonalenia zwierząt gospodarskich i domowych, a także rybactwa, pszczelarstwa, żywienia zwierząt i paszoznawstwa oraz oceny surowców pochodzenia zwierzęcego, ekologii i ochrony środowiska. Studenci zootechniki opanują również podstawy informatyki, ekonomii oraz zarządzania i marketingu.

Perspektywy zawodowe:

 • administracja państwowa i samorządowa,
 • gospodarstwa rolne i hodowlane,
 • nadzór hodowlany i służby inseminacyjne,
 • ośrodki doradztwa rolniczego,
 • banki i firmy ubezpieczeniowe,
 • przemysł rolno-spożywczy i paszowy,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem zwierząt i produktami pochodzenia zwierzęcego,
 • placówki naukowo-badawcze,
 • laboratoria specjalistyczne,
 • redakcje wydawnictw rolniczych,
 • szkolnictwo.


Uzyskaj szczegółowe informacje o rolniczych kierunkach studiów we Wrocławiu, wybierając interesujące Cię pozycje z poniższej listy.

Kierunki studiów rolniczych we Wrocławiu 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia rolnicze Wrocław. Interesujesz się nowoczesnym rolnictwem, zasadami hodowli zwierząt lub produkcją żywności i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia rolnicze w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów we Wrocławiu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom we Wrocławiu:

Studia we Wrocławiu

Kierunki studiów we Wrocławiu

Rekrutacja na studia we Wrocławiu

Uczelnie Wrocław

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia