Kierunki studiów OpoleNoweStudia OpoleStudia techniczneTOP OpoleTop studia

Automatyka i robotyka w Opolu

Kierunek automatyka i robotyka to jeden z najbardziej przyszłościowych kierunków studiów. Warto sprawdzić, która uczelnia w Opolu proponuje kandydatom te studia.

W Opolu na studia na kierunku automatyka i robotyka można pójść na Politechnikę Opolską. Nauka realizowana jest przez Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki PO.

Automatyka i robotyka na Politechnice Opolskiej

Studia I stopnia na kierunku automatyka i robotyka trwają 7 semestrów w trybie  stacjonarnym (dziennym) oraz 8 semestrów w trybie niestacjonarnym (zaocznym)  i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Absolwent posiada wiedzę z zakresu ogólnotechnicznych przedmiotów kierunkowych, takich jak: elektrotechnika, elektronika, energoelektronika, technika cyfrowa i mikroprocesorowa, przetworniki elektromechaniczne, metrologia oraz informatyka.

W ramach przedmiotów specjalnościowych absolwent zapoznaje się m.in. z podstawami automatyki, zagadnieniami dotyczącymi ciągłej oraz dyskretnej regulacji automatycznej, metodami symulacji układów automatyki i robotyki, obsługą systemów komputerowego sterowania procesami produkcyjnymi, a takie z możliwościami wykorzystania metod sztucznej inteligencji w zagadnieniach automatyki.

Absolwent  posiada  wiedzę i umiejętności  niezbędne do podjęcia pracy zawodowej  związanej z eksploatacją, uruchamianiem i projektowaniem systemów automatyki w różnych zastosowaniach przemysłowych i pozaprzemysłowych, a takie systemów robotyki przemysłowej i usługowej. Posiada umiejętności korzystania ze sprzętu komputerowego, programowania komputerów oraz sterowników cyfrowych, jak również wykorzystania sieci komputerowych oraz urządzeń zewnętrznych.

Program kształcenia na kierunku automatyka i robotyka jest zgodny z aktualnymi wymogami rynku pracy. Został skonstruowany tak, by po ukończeniu studiów absolwent Automatyki i Robotyki z łatwością mógł znaleźć pracę w gospodarce.

Absolwent może być zatrudniony jako projektant układów i systemów sterowania bazujących na technice mikroprocesorowej i komputerowej dla  zróżnicowanych procesów  i  ciągów  technologicznych  w  różnych gałęziach przemysłu  i  działach  gospodarki,  a takie  jako specjalista  eksploatacji  układów i systemów sterowania, systemów pomiarowych oraz systemów informatycznych w różnych sektorach gospodarki.

Na maturze warto zdać: język obcy nowożytny oraz przynajmniej 2 przedmioty spośród podanych: matematyka, fizyka, informatyka, ewentualnie chemia, a także język polski. Ze względu na specyfikę studiów szczególnie użyteczne będą przedmioty ścisłe.

Kierunek automatyka i robotyka w Opolu

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia techniczne Opole. Interesujesz się nowoczesnymi technologiami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia techniczne w Polsce. Dla tych, którzy interesują się informatyką odpowiednie informacje na stronie studia informatyczne Opole.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Opolu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Opolu:

Studia w Opolu

Kierunki studiów w Opolu

Rekrutacja na studia w Opolu

Uczelnie Opole

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij


Czytaj więcej: studia w Lublinie

Studia rolnicze w Opolu

Zastanawiasz się, czy w Opolu są dostępne studia rolnicze? Dla zainteresowanych tym obszarem wiedzy ciekawą…

Administracja w Opolu

Chcesz wybrać studia na kierunku administracja w Opolu? Co musisz wiedzieć przed podjęciem takiej decyzji?

Studia logistyczne w Opolu

Studia logistyczne to popularna wśród kandydatów propozycja opolskich uczelni. Kierunek LOGISTYKA obecny na prawie wszystkich…

Studia ekonomiczne w Opolu

Studia ekonomiczne to świetny pomysł na pierwszy krok ku karierze w dynamicznej branży finansowej. Zobacz,…

Historia – studia w Opolu

Studia na kierunku historia proponuje kandydatom Uniwersytet Opolski. Kierunek realizowany przez Wydział Nauk Społecznych UO…

Studia geograficzne w Opolu

Studia geograficzne są coraz mniej popularne wśród kandydatów. W Opolu kandydatów mogą zainteresować studia na…

Agroekologia w Opolu

Studia na kierunku agroekologia zostały utworzone w nawiązaniu do wieloletnich regionalnych tradycji związanych z działalnością…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia