Kierunki studiów OpolenewStudia OpoleStudia pedagogiczne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Opolu

Chcesz wybrać studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Opolu? Co musisz wiedzieć, zanim podejmiesz decyzję o wyborze tego kierunku?

Czy warto studiować kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna?

Jak ważne jest kształcenie przedszkolne i wczesnoszkolne specjalnie nie trzeba nikogo przekonywać. Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pozwolą Ci zdobyć kwalifikacje pedagogiczne i nauczycielskie wymagane w pracy z dziećmi na najwcześniejszych etapach edukacji. Oczywiście nie są to studia dla wszystkich, ale już sam fakt, że myślisz o ich podjęciu, sugeruje, że możesz podsiadać predyspozycje do pracy z małymi uczniami.

Gdzie studiować kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Opolu?

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna proponują Uniwersytet Opolski oraz Akademia Nauk Stosowanych Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. Dowiedz się więcej!

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Opolskim

Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego zajmuje się działalnością dydaktyczną i badawczą, dokładając wszelkich starań by studenci kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna zdobywając kwalifikacje, zostali wyposażenie w kompleksową wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną. Zajęcia dla studentów prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich w różnych formach, wykorzystując nowoczesne środki i metody dydaktyczne, pozwalające na wnikliwie analizowanie problemów i wyznań współczesnej pedagogiki.

Jeśli chcesz być dobrze przygotowany do życia i wypełniania zawodu z misją społeczną, spędzić interesująco i aktywnie okres studiów, zrealizować ciekawe praktyki zawodowe, pozwalające doskonalić swój przyszły warsztat pedagogiczny – to wybierz studia w INP w Uniwersytecie Opolskim.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to kierunek, który przygotowuje do pracy z dziećmi w placówkach przedszkolnych i klasach I – III szkoły podstawowej, co wymaga specjalistycznego ukierunkowania programu studiów na kształcenie nauczycieli mogących sprostać współczesnym standardom nowoczesnej edukacji dzieci.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Akademia Nauk Stosowanych Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu

Program studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, który prowadzi Akademia Nauk Stosowanych Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, obejmuje szerokie spektrum wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii, filozofii, socjologii, biomedycznych podstaw rozwoju człowieka, diagnozowania potrzeb i możliwości ucznia, metod stymulowania aktywności i kreatywności poznawczej młodego człowieka itd.

Program zawiera także paletę przedmiotów, w ramach których student zdobędzie przygotowanie merytoryczne do działalności nauczycielskiej w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej, a także nabędzie wiedzę i umiejętności z dziedziny współczesnej metodyki poszczególnych typów edukacji oraz sprawności w zakresie zespalania wiedzy i umiejętności dzieci/uczniów.

Absolwent kierunku w trakcie jednolitych studiów magisterskich nabędzie między innymi wiedzę ogólną z różnych dziedzin zapewniającą konstruktywne wchodzenie w dialog z dziećmi (uczniami) oraz umiejętność rozbudzania w nich zainteresowań. Posiądzie wiedzę z zakresu dydaktyki ogólnej i przedmiotowej zapewniającą samodzielne przygotowanie, realizację i ewaluację programu nauczania. Nabędzie umiejętności projektowania i prowadzenia badań pedagogicznych, rozpoznawania potrzeb, możliwości i uzdolnień każdego dziecka (ucznia). 

Kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Opolu

Więcej informacji o kierunkach pedagogicznych, ich opisy, informacje o zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie studia pedagogiczne Opole. Interesujesz się zagadnieniami pedagogicznymi lub myślisz o pracy w instytucjach związanych z edukacją, nauką, albo organizowaniem szkoleń, chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce? Sprawdź stronę studia pedagogiczne w Polsce.

Czytaj również:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Opolu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Opolu:

Studia w Opolu

Kierunki studiów w Opolu

Rekrutacja na studia w Opolu

Uczelnie Opole

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia