Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Siedlcach

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to studia w całości poświęcone przygotowaniu do pracy z dziećmi, ich procesu kształcenia i wychowywania. Studia dla kandydatów przygotował Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, który proponuje kandydatom Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, to studia jednolite magisterskie. Dzięki studiom na tym kierunku zdobędziesz kompetencje do pracy zarówno z dziećmi w wieku przedszkolnym jak i tymi, które rozpoczęły naukę w szkole podstawowej. Szeroki jest zakres zdobywanych przez studentów kompetencji. Dotyczy on:

 • przygotowania psychologiczno-pedagogicznego;  
 • przygotowania merytorycznego nauczycieli przedszkoli i klas I–III szkoły podstawowej, jako przygotowania do integracji treści nauczania;
 • wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym;
 • podstaw dydaktyki nauczania zintegrowanego w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej;
 • metodyki poszczególnych typów edukacji z uwzględnieniem sposobów integrowania wiedzy i umiejętności dzieci lub uczniów;
 • pracy z dzieckiem lub uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej;
 • organizacji pracy przedszkola i szkoły z elementami prawa oświatowego i praw dziecka oraz kultury przedszkola i szkoły, w tym w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnościami;
 • podstaw diagnostyki edukacyjnej dla nauczycieli;
 • kultura języka;
 • praktyk zawodowych;
 • metodologii badań naukowych.

Absolwent kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna otrzymuje tytuł magistra i uzyskuje uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I–III szkoły podstawowej).

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia pedagogiczne Siedlce. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia pedagogiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Siedlcach.

Studia w Siedlcach

Kierunki studiów w Siedlcach

Rekrutacja na studia w Siedlcach

Uczelnie Siedlce

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia