Kierunki studiów Opolerodzaje studiów OpoleStudiaStudia OpoleStudia pedagogiczne

Studia pedagogiczne w Opolu

Kierunek pedagogika to oferta zarówno opolskich szkół państwowych jak i niepaństwowych. Wydział Nauk Społecznych UO proponuje kandydatom w nowym roku akademickim studia pedagogiczne na kierunkach PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, PEDAGOGIKA SPECJALNA, PRACA SOCJALNA.

Czy warto wybrać studia pedagogiczne? Wiele zależy od zainteresowań kandydata. Pedagogika jest interdyscyplinarną nauką społeczną, obejmująca swym zakresem całościowe procesy edukacyjne i wychowawcze, mające swoje źródło również w filozofii, antropologii, socjologii czy psychologii.

Pedagogika jest otwarta na różne rodzaje i formy wiedzy, jak również na wszystkie osoby: dzieci, młodzież, dorosłych, seniorów oraz na osoby znajdujące się w trudnych sytuacjach życiowych – co czyni z pedagogiki, kierunek i zawód na współczesne czasy.

Uczelnie prześcigają się w propozycjach różnych specjalności. Zanim wybierzesz uczelnię, poznaj lepiej specjalności na studiach pedagogicznych w Opolu. Ich szeroki wybór znaleźć można np. w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu. (RESOCJALIZACJA I KRYMINOLOGIA, PEDAGOGIKA MEDIALNA itp.).

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Opolskim

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, które prowadzi Uniwersytet Opolski, przygotowują do pracy z dziećmi w placówkach przedszkolnych i klasach I – III szkoły podstawowej, co wymaga specjalistycznego ukierunkowania programu studiów na kształcenie nauczycieli mogących sprostać współczesnym standardom nowoczesnej edukacji dzieci.

Absolwent kierunku w trakcie jednolitych studiów magisterskich nabędzie między innymi wiedzę ogólną z różnych dziedzin zapewniającą konstruktywne wchodzenie w dialog z dziećmi (uczniami) oraz umiejętność rozbudzania w nich zainteresowań. Posiądzie wiedzę z zakresu dydaktyki ogólnej i przedmiotowej zapewniającą samodzielne przygotowanie, realizację i ewaluację programu nauczania. Nabędzie umiejętności projektowania i prowadzenia badań pedagogicznych, rozpoznawania potrzeb, możliwości i uzdolnień każdego dziecka (ucznia).

Pedagogika na Uniwersytecie WSB Merito w Opolu

Kierunek studiów pedagogika, który ma w swojej ofercie Uniwersytet WSB Merito Opole, uczy form pracy pedagogicznej z podopiecznymi w różnym wieku oraz metod twórczej i innowacyjnej pracy pedagogicznej. Studenci uczą się również organizować i realizować terapię zajęciową oraz efektywnie rozwiązywać problemy wychowawcze.

Specjalności:

  • Multimedia i nowoczesne nauczanie (specjalność nauczycielska)
  • Opieka żłobkowa z pedagogiką Montessori
  • Praca z osobami niedostosowanymi społecznie z interwencją kryzysową i terapią uzależnień

Pedagogika specjalna w Akademii Nauk Stosowanych – Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu

Studia na kierunku pedagogika specjalna, które ma w swojej ofercie Akademia Nauk Stosowanych Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, skierowane są do osób czujących powołanie do pracy na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Studia umożliwiają nabycie odpowiednich zawodowych zdolności, dzięki którym absolwent będzie wrażliwy na potrzeby człowieka z niepełnosprawnością, chorobą przewlekłą, niedostosowaniem społecznym, człowieka wymagającego wsparcia w rozwoju, edukacji i społecznym funkcjonowaniu. Będzie potrafił przeciwdziałać marginalizacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, przedstawiać ich potrzeby, możliwości i ograniczenia.

Studiujący na kierunku pedagogika specjalna zdobędzie ciekawy, regulowany przez prawo zawód; zdobędzie wiedzę i umiejętności oraz kompetencje społeczne istotne dla zawodowego funkcjonowania w charakterze pedagoga specjalnego.

Uzyskaj szczegółowe informacje o pedagogicznych kierunkach dostępnych dla kandydatów na studia w Opolu, wybierając interesujące Cię pozycje z poniższej listy:

Kierunki studiów pedagogicznych w Opolu 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia pedagogiczne Opole. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia pedagogiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Opolu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Opolu:

Studia w Opolu

Kierunki studiów w Opolu

Rekrutacja na studia w Opolu

Uczelnie Opole

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia